Uddevallaföretaget Olympus ser fram emot att få samarbeta med SEB i ytterligare 20 år

SEB skapar långsiktiga relationer baserat på kompetens och ett heltäckande tjänsteutbud. Med all kompetens samlad på ett ställe kan SEB möta kundernas krav i alla lägen, något som Jan-Inge Carlsson, ägare och grundare av Olympus AB i Uddevalla, kan vittna om.

Olympus AB är ett dynamiskt och i synnerhet tillväxtbenäget företag med mycket skiftande krav vad gäller finansiella tjänster. Det är kanske för att verksamheten, som bygger på varumärkesprofilering, är både komplex och ytterst konkurrensutsatt som Jan-Inge Carlsson värdesätter enkelhet och öppenhet i sin relation till SEB.
– Jag upplever att SEB ger mig fullt stöd i alla frågor. Jag värdesätter det personliga mötet där mina tankar och frågor får utrymme och där man arbetar för att ge mig en optimal lösning. Det känner jag att SEB möter på ett bra sätt, och har så gjort sedan jag blev kund i banken för drygt 20 år sedan, kommenterar Jan-Inge.

Fördelar med ett finansiellt varuhus
Kontorschef Conny Ringblom beskriver SEB som ett finansiellt varuhus där kundrådgivarna kan plocka ner olika produkter från hyllorna och skapa ett mycket attraktivt helhetserbjudande. All kompetens finns samlad i huset och det är en ren konkurrensfördel och styrka för SEB i Uddevalla.
Jan-Inge Carlsson har flera kontaktpersoner på banken, tillgängligheten är hög och han kan alltid få tag på en rådgivare närhelst han behöver det. Precis som alla andra företagskunder.
– Jag märker att SEB har en företagskultur som passar mig och mitt företag, och som ligger helt i linje med den kultur som vi har på Olympus. När vi står inför tillväxt har vi fått den uppbackning vi behövt, och jag känner på så vis att SEB också bidrar till vår fortsatta utveckling, fortsätter Jan-Inge Carlsson.
Jan-Inge räknar med en tillväxt på upp till 15 procent för Olympus under kommande år. En stor del av framgången är möjlig tack vare nya arbetssätt där företaget har en bibehållen lokal prägel men samtidigt vågar satsa på bredare front med nationellt fokus. Precis som SEB.
– Under en period då bankvärlden blir mer och mer centraliserad lyckas SEB behålla en stark lokal förankring, anser Jan-Inge.

Allt bygger på långsiktiga relationer
En utveckling inom Olympus är att de dagliga sysslorna automatiseras och digitaliseras i allt större utsträckning. Det frigör tid för medarbetarna som istället kan fokusera mer på sina kunder och därmed skapa ännu större lönsamhet, både för kunderna och för det egna företaget. Det handlar i första hand om att skapa långsiktiga relationer där båda parter känner trygghet och tillit för samarbetet.
Det fungerar på samma sätt i SEB:s värld, där betalningar, överföringar och liknande kan skötas per automatik och de mer komplexa frågorna hanteras genom personlig kontakt. SEB söker framförallt skapa lönsamhet i kundens verksamhet och kommer med förbättringsförslag som stärker kundens affärer.
– När vi står inför större insatser och viktiga beslut finns SEB tillgängliga i alla lägen. Tack vare bankens långsiktiga förhållningssätt känner vi en stark tilltro och vi ser fram emot att få samarbeta med SEB i ytterligare 20 år, inflikar Jan-Inge Carlsson.


Svensk Industri SNL 2014-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-1

Huvudtema: Svensk Industri
Sverige ska vinna kampen mot outsourcing

En stark industri utgör grunden för välfärdsstaten Sverige. Vi förvaltar ett anrikt industriarv där ”Made in Sweden” står högt i kurs världen över, där svenskproducerat framförallt förknippas med oslagbar kvalitet, hållbarhet och design ...

Back to top