Uddevalla i beredskap för nybyggnation

En attraktiv kustkommun i hjärtat av Bohuslän, som erbjuder hög livskvalitet med möjlighet till havsnära boende och god service med korta avstånd. Miljö- och stadsbyggnadschef Carina Johansson sammanfattar Uddevalla som en tillväxtbenägen kommun med stark framtidstro.

För den som vill leva och utvecklas i en spännande miljö som sjuder av nya idéer och innovationer är Uddevalla det självklara valet. Lägger vi dessutom till alla andra värden som Uddevalla har i form av havsnära boenden, bra skolor och en väl utbyggd infrastruktur som bidrar till att vidga arbetsmarknaden förstår vi varför Uddevalla har en växande inflyttningstrend.

Tusentals nya bostäder på gång
Den 27 mil långa kusten gör Uddevalla till en välbesökt kommun sommartid. För att ta vara på det fantastiska läget intill havet storsatsar kommunen på det goda boendet och man står nu i beredskap för nybyggnation. Byggkranar skjuter upp här och var över hela kommunen och det skapar positiva vibbar där man känner att saker är på gång.
I dagsläget finns färdiga detaljplaner för 1100 nya bostäder. Det kommunala bostadsbolaget har redan påbörjat två projekt med nya hyresrätter och det finns stora möjligheter för privata aktörer att börja bygga i Uddevalla.
– Det finns en stark efterfrågan och vi ser inga som helst svårigheter att fylla de 1100 nya bostäderna när de väl är på plats, säger Carina Johansson.
Utöver detta finns dessutom ett antal sjönära villatomter i området Sundskogen, beläget intill Byfjorden med utsikt över Uddevallabron. Här finns möjligheter att skapa framtidens drömboende.
– Vi arbetar naturligtvis för att skapa sunda flyttkedjor i kommunen och då behöver vi mångfald i boendet med olika upplåtelseformer. Ur ett hållbarhetsperspektiv tar vi fasta på den sociala hållbarheten där Uddevalla ska vara en kommun som skapar möjligheter för alla, oavsett var man befinner sig i livet, förklarar Carina.

Belastning blir fördel
Ett annat exempel på hållbar utveckling i Uddevalla är bildandet av VästVatten, en sammanslagning av de kommunala VA-verksamheterna i Uddevalla, Färgelanda och Munkedal. Med en gemensam organisation kan kommunerna angripa större frågeställningar och genomdriva kraftfulla projekt.
VästVattens viktigaste utvecklingsprojekt just nu är etablering av VA-rådgivning samt Projekt näringsrik. Projekt näringsrik går ut på att omvandla innehållet i slutna avloppstankar till en näringsrik produkt att sprida på åkermarker. Utvecklingen innebär att man kan ta tillvara på något som annars belastar samhället och vända det till allas fördel.
– VästVattens engagemang är ett av många exempel på framtidsprojekt i Uddevalla, säger Carina Johansson och understryker att det finns utrymme för fler aktörer att satsa och blicka framåt, och då inte minst när det gäller nya kreativa bostadsprojekt som säkrar framtida tillväxt.


Svensk Industri SNL 2014-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-1

Huvudtema: Svensk Industri
Sverige ska vinna kampen mot outsourcing

En stark industri utgör grunden för välfärdsstaten Sverige. Vi förvaltar ett anrikt industriarv där ”Made in Sweden” står högt i kurs världen över, där svenskproducerat framförallt förknippas med oslagbar kvalitet, hållbarhet och design ...

Back to top