ABB tror på Sverige som industrination

Den ekonomiska krisen gör sig fortfarande påmind inom svensk industri, men Johan Söderström, vd för ABB Sverige, ser en ljusning vid horisonten. Sverige är globalt sett en mycket välkänd och respekterad industrination. Precis som ABB är många svenska industriföretag uppbyggda av starka traditioner och en sund värdegrund bestående av kvalitetstänkande och ett vasst ingenjörskunnande.

Johan Söderström tror på Sverige som stark industrination. Trots att lågkostnadsländerna kan konkurrera med stora resurser i form av betydande volymer och en till synes obegränsad tillgång till arbetskraft har vi i Sverige ett försprång i form av gedigen expertis, erfarenheter från att jobba internationellt och en unik kunskapsnivå som byggts upp och förfinats under mycket lång tid.

Största investeringarna någonsin
De senaste fem åren har ABB bland annat investerat mer än någonsin i anläggningarna i den svenska verksamheten, något som tyder på att man ser en fortsatt tillväxtpotential och ekonomisk lönsamhet i det lilla landet i norr. Enligt Söderström kan vi faktiskt dra nytta av vårt lands litenhet, där korta beslutsvägar och viljan att göra långsiktiga investeringar utgör rena konkurrensfördelar.
– ABB har någon form av relation till i stort sett alla större och mellanstora industriföretag i Sverige idag. Vi ser stora möjligheter att utveckla våra samarbeten nationellt såväl som internationellt. Det har vi belägg för, inte minst med de senaste investeringarna i våra största anläggningar i Sverige: Västerås, Ludvika och Karlskrona, säger Johan Söderström.
Svenska ABB stärker sin position med fortsatta satsningar inom inte minst forsknings- och utvecklingsområdet, samtidigt som ABB-koncernen även satsar på att stärka det lokala engagemanget på nyckelmarknader världen över.
– ABB finns i över hundra länder, lokalt nära våra kunder med våra kompetenta medarbetare och anläggningar, fortsätter Söderström.
Produktion av exempelvis kraftprodukter som avses för den indiska marknaden tillverkas framför allt i Indien. ABB har bekräftat strategin genom att nyligen etablera två nya storskaliga fabriker för kraftprodukter i just Indien.
– Med de nya fabrikerna ser vi större möjligheter att förstärka vår närvaro och komma närmare våra kunder. Det handlar inte om konkurrens utan om samverkan där vi skapar lönsamhet för alla parter, understryker Johan Söderström.

Högre effektivitet och mindre miljöavtryck
ABB är globalt ledande inom både kraftöverföring och automation och innehar således en nyckelroll i det globala energiomställningsarbetet.
Genom hela koncernen finns en övergripande ambition att vässa kundernas lönsamhet på ett hållbart sätt. ABB strävar efter att öka kundernas effektivitet med hjälp av högteknologiska lösningar.
– Automation är vår största affärsgren, även om vi kanske är mer kända för kraft. Ungefär 45 procent av all el som används i världen omsätts i motorer och drivsystem, och där är vi världsledande med att skapa energieffektiva lösningar. Redan idag åstadkommer vi tillsammans med våra kunder stora energibesparingar och bara på den installerade basen av drivsystem sparade ABB:s teknik 355 miljoner MWh under 2012. Det är en del av vårt uppdrag som går ut på att göra kundens processer så effektiva som möjligt, poängterar Johan Söderström.
Som en del i utvecklingen och det kontinuerliga effektiviseringsarbetet har ABB bland annat gjort fortsatta landvinningar med lösningar för överföring av högspänd likström.
– Växelströmmen har rent historiskt varit överlägsen, men likströmsteknik är starkt på frammarsch med mycket mindre förluster och den är allmänt säkrare med färre driftstörningar, säger Johan Söderström, som för övrigt främjar ett fortsatt starkt engagemang från svenska ABB i den globala energidebatten enligt koncernens devis: kraft och automation för en bättre värld. Han avslutar här med:
– För att det hållbara samhället ska bli verkligt ser vi att det är viktigt att bidra till att unga får rätt förutsättningar. Vi stöttar bland annat ABB-gymnasiet, Mattecentrum och har ett långtgående samarbete med universitet och högskolor. Det handlar om att ge unga chansen på riktigt!


Svensk Industri SNL 2014-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-1

Huvudtema: Svensk Industri
Sverige ska vinna kampen mot outsourcing

En stark industri utgör grunden för välfärdsstaten Sverige. Vi förvaltar ett anrikt industriarv där ”Made in Sweden” står högt i kurs världen över, där svenskproducerat framförallt förknippas med oslagbar kvalitet, hållbarhet och design ...

Back to top