Sveriges äldsta sparbank

Sparbanken 1826 är Sveriges äldsta sparbank och har fått sitt namn efter det år då banken grundades.
– Precis som alla sparbanker engagerar vi oss i samhället och delar med oss av vår vinst varje år, säger Lars Persson, chef för Affärsutveckling Företag på Sparbanken 1826 i Kristianstad.

Sparbanken 1826 hette tidigare Kristianstads Sparbank, men bytte namn 2008 då banken förvärvade sju kontor av Swedbank. Idag har Sparbanken 1826 20 kontor i Skåne och Blekinge och sysselsätter cirka 300 anställda.
Verksamheten utgår från det personliga mötet och en helhetssyn för att utveckla och trygga kundernas ekonomi.
– Vi jobbar medvetet och proaktivt mot företagssidan och ringer upp våra kunder. Samtidigt har vi mycket kundträffar och telemarketing för att bearbeta nya kunder, berättar Lars Persson, som har arbetat på Sparbanken 1826 sedan 2012. Han arbetade tidigare på dåvarande Kristianstads Sparbank, men slutade 1998 då han startade ett nytt kontor för Danske Bank i Kristianstad. Efter 14 år är han tillbaka igen.

Stora beslut på små orter
– Den största styrkan hos Sparbanken 1826 är att besluten tas i de orter där vi är verksamma. Många andra banker skickar iväg sina kreditärenden till Malmö, Stockholm och Köpenhamn för beslut. Vi har dessutom egna specialister inom aktiehandel, juridik, försäkringsrådgivare och Private Banking, som gärna träffar kunderna på deras hemmakontor. Vi brukar säga att vi spelar på hemmaplan, berättar Lars.

Sveriges starkaste sparbank
Under sin långa historia har Sparbanken 1826 hjälpt sina kunder till en bättre ekonomi och så är det fortfarande.
Bankens ambition är att vara Sveriges starkaste sparbank – nära kunderna.
Genom sitt samarbete med Swedbank kan Sparbanken 1826 erbjuda en modern Internet- och Mobilbank samt ett rikstäckande kontorsnät. Samarbetet ger banken även möjligheter att följa med i utvecklingen av både produkter, tjänster och teknik.

Största banken lokalt
– Vi är absolut den största banken lokalt och har totalt 45 anställda bara på företagssidan, varav 17 i Kristianstad. De andra bankerna har 7-8 anställda på vissa kontor och kanske 15 på andra, berättar Lars Persson.
Affärsutveckling Företag har åtta specialister som jobbar tillsammans med kontorsrörelsen, en anställd jobbar bara med hyresfastigheter och kommersiella lokaler, sju seniorer jobbar med större företag, en medarbetare är affärsjurist och två är lantbruksspecialister.
– Vi arbetar mycket med att driva företagsaffärer framåt och vi är aktiva ute på marknaden. Detta har visat sig genom ett stort inflöde av nya företagsaffärer, säger Lars Persson.

Sparbanken 1826 och Färs & Frosta Sparbank har tecknat en avsiktsförklaring om att bilda en ny regional sparbank i södra Sverige. Vid en extra sparbankstämma den 22 oktober 2013 röstade 46 närvarande huvudmän enhälligt Ja till styrelsens förslag och därmed kan sammanslagningen verkställas. Arbetet med att integrera de båda bankerna kan nu påbörjas och målet är att sammanslagningen ska vara fullt genomförd senast den 1 januari 2015. Den nya banken blir Sverige största sparbank och beräknas få cirka 300 000 kunder, cirka 500 medarbetare och en affärsvolym på cirka 120 miljarder kronor.


Svensk Industri SNL 2014-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-1

Huvudtema: Svensk Industri
Sverige ska vinna kampen mot outsourcing

En stark industri utgör grunden för välfärdsstaten Sverige. Vi förvaltar ett anrikt industriarv där ”Made in Sweden” står högt i kurs världen över, där svenskproducerat framförallt förknippas med oslagbar kvalitet, hållbarhet och design ...

Back to top