Länsförsäkringar – ett komplett finansiellt varuhus

Den 1 juli 2011 gjordes en sammanslagning av Länsförsäkringar Göinge och Länsförsäkringar Kristianstad. Det var två mycket starka och lokalt förankrade länsförsäkringsbolag som gick samman efter drygt 170 år som enskilda bolag.
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är idag ett komplett finansiellt varuhus som kan ordna det mesta som har med kundernas trygghet att göra.

– Vår verksamhet började på 1800-talet med att människor som bodde i samma by gick samman och hjälpte varandra med kostnaderna när någon råkat ut för en skada, framför allt när det gällde bränder. Efterhand har verksamhetsområdet utökats och strukturen formaliserats, men vår grundidé är fortfarande densamma: vi vill arbeta på mindre lokala områden för att vara nära våra kunder, säger Anna Borg, kommunikationschef på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.
Marknadschef Johan Helmersson tillägger:
– Vi har vår kompetens lokalt och är måna om att ta ansvar för kunderna i vårt område. Som försäkringsbolag jobbar vi mycket med skadeförebyggande verksamhet, som också är viktigt för våra kunder.
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad verkar inom Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad och Bromölla kommuner samt delar av Tomelilla och Simrishamn kommuner. Bolaget är ett av 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag som ingår i Länsförsäkringsgruppen.

Erbjuder helheten
Länsförsäkringar erbjuder idag ett brett spektra av tjänster, såväl försäkringar som fastighetsförmedling och bankverksamhet. Oavsett vilken tjänst det handlar om så står Länsförsäkringar för enkelhet, hög tillgänglighet och trygghet.
– Vi har allt under ett tak, säger Johan Helmersson.
Försäkringskunderna hos Länsförsäkringar är också ägare i bolaget. Eventuella överskott går tillbaka till kunderna i form av återbäring, prisvärda försäkringar eller ökad servicegrad.

Rädda världen
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad arbetar för närvarande med ett miljö- och bokprojekt som heter ”Vi ska rädda världen” och som vänder sig till alla skolelever i åldern sex till tolv år i hela verksamhetsområdet.
– Barnen får tala om för oss vuxna hur vi ska göra för att få en bättre och mer hållbar miljö genom att till exempel rita, måla eller skriva sånger. En del av barnens alster kommer att presenteras i en interaktiv miljöbok och alla bidrag kommer att ställas ut på en mässa till våren, berättar Anna Borg.
Parallellt med arbetet i skolorna samarbetar Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad också med kommuner, företag och organisationer i verksamhetsområdet för att sprida barnens budskap kring hur vi ska rädda världen.
– Vi arbetar alltid med miljö- och hållbarhetsfrågor, framför allt genom vårt skadeförebyggande arbete. Dessutom är det naturligt för oss att ta ansvar för hållbarhetsfrågor i den bygd där vi är verksamma, säger Anna Borg avslutningsvis.


Svensk Industri SNL 2014-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-1

Huvudtema: Svensk Industri
Sverige ska vinna kampen mot outsourcing

En stark industri utgör grunden för välfärdsstaten Sverige. Vi förvaltar ett anrikt industriarv där ”Made in Sweden” står högt i kurs världen över, där svenskproducerat framförallt förknippas med oslagbar kvalitet, hållbarhet och design ...

Back to top