Tydlig vision i Munkedal: Skolan är till för alla

Munkedal har svarat på Skolinspektionens tuffa kritik och lyfter verksamheten mot nya höjder. Med nya kunskapshöjande insatser och uppbackning med specialpedagoger och en förstärkt elevhälsa hoppas Munkedal på en successiv förbättring av resultaten i skolan.

Bristande resultat i skolan uppmärksammas på många håll i Sverige. Inte minst inom naturorienterade ämnen, matematik och läsförståelse, där olika jämförelser visar att de största utmaningarna ligger. I Munkedal har man bestämt sig för att göra något åt de sjunkande resultaten och nya krafttag har påbörjats framförallt med fokus på matematik och läsförståelse.

Insatser som stärker ämneskunskaper
Munkedal är en av 86 kommuner som deltar i SKL:s Matematiksatsning PISA 2015, och man åtar sig då att förbättra matematikundervisningen i alla sina grundskolor. Samtliga lärare deltar också i Matematiklyftet och kommunen har utsett tre handledare som coachar lärarna i utvecklingsarbetet.
– Det är ett omfattande arbete som ställer höga krav på att vi kan samarbeta strategiskt inom egen kommun och med andra kommuner. Det tycker jag att vi lyckas bra med, säger skolchef Ann-Catrin Göthlin.
Hon berättar att en elev på Centrumskolan i Dingle har skrivit en dikt (presenteras här intill) som sammanfattar det som är viktigt att tänka på gällande utveckling av undervisning i matematik och andra ämnen. Detta visar på att engagemanget sträcker sig ända ner på individnivå och involverar barn och ungdomar i allra högsta grad.
I Munkedal satsas det även på att få in IKT i undervisningen och att IKT ska ses som pedagogiskt hjälpmedel.
– Vi lyfter även språket och läsförståelsen med målet att alla elever ska kunna läsa i årskurs två. Som paraply över allt vi gör har vi vår värdegrund som bygger på att elever såväl som lärare ska känna glädje i lärandeprocessen, förklarar Ann-Catrin.
För att förankra värdegrunden och stärka insatserna har tre förstelärare tillsatts liksom special- och socialpedagoger.

Värdet i näringslivsanknytning
I Munkedal ser man också värdet i att ha näringslivsanknytning i skolundervisningen. Samarbetet med industrin är tydligt inte minst i att Munkedals processtekniska gymnasium har sina utbildningslokaler på Arctic Paper, kommunens största industriföretag.
Från början var samarbetet en del i Arctic Papers strategi för att trygga framtida arbetskraft och företaget bekostar bland annat en av lärarna på skolan. Idag går flertalet elever vidare med anställning i andra industriföretag.
– Vi träffar företagen i regionen regelbundet för att se över framtida kompetensbehov, berättar Henrik Oleskog, chef för gymnasie- och vuxenutbildningen i Munkedal.
Tillsammans med Lysekils och Sotenäs kommuner har Munkedal byggt upp ett gemensamt kompetensråd med representanter från bland annat Arbetsförmedlingen, näringslivet och olika utbildningsanordnare.
Genom att starta upp lärlingsutbildningar hoppas Munkedal på att korta vägen till arbete för såväl ungdomar som vuxna. Den stora utmaningen ligger inte i att matcha utbildningarna till arbetsmarknaden utan snarare i ett bristande teknikintresse bland dagens barn och ungdomar.
– Vi hoppas på att kunna stärka teknikintresset längre ner i årskurserna. I Munkedal har vi valt att introducera femte- och sjätteklassare till teknikens möjligheter genom att förlägga en skoldag på processtekniska gymnasiet. Detta följer vi upp för elever i åttonde och nionde klass. Vi hoppas att det kan ge mersmak så att intresset grundas tidigare. Om vi kan stärka teknikintresset generellt kan det också leda till förbättrade kunskaper i matematik, tror Henrik Oleskog.

12-åriga Veras dikt om matematik
Matte är inte det man kan tro!
Det är inte så lätt att sitta o räkna ut allt hela tiden.

Vi alla behöver olika sorters hjälp på olika vis.

Det är viktigt att kunna få den hjälp man behöver.
Och viktigt för er att kunna hjälpa dom som behöver mer hjälp.

Alla lär sig på olika sätt.
Men det är det som gör en bra lärare!
Att kunna lära ut på ett sätt som passar alla.

I matten men även alla andra ämnen.

Jag får den hjälp jag behöver! Men jag vet andra som inte får det. Så dom har mycket svårare för sig. I alla ämnen.

Den enda som har rätt är den som har vett om att alla har rätt att lära sig på olika sätt.

Av; Vera S S, Centrumskolan Dingle


Svensk Industri SNL 2014-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-1

Huvudtema: Svensk Industri
Sverige ska vinna kampen mot outsourcing

En stark industri utgör grunden för välfärdsstaten Sverige. Vi förvaltar ett anrikt industriarv där ”Made in Sweden” står högt i kurs världen över, där svenskproducerat framförallt förknippas med oslagbar kvalitet, hållbarhet och design ...

Back to top