Centralt boende lyfter Munkedal

Hur vill Du bo? Centralt med närhet till all tänkbar service, centrumhandel och rekreationsmöjligheter eller på en hästgård i bevarad naturmiljö? I Munkedal finns ett brett utbud av attraktiva bostäder som passar alla målgrupper. Det kommunala bostadsbolaget Munkbo möjliggör nu ytterligare tillväxt med nytt centrumnära bostadsprojekt.

Inte långt ifrån kusten, drygt två mil från Lysekil och Smögen, ligger Munkedals kommun inbäddad mellan de större kommunerna Uddevalla och Tanum. Läget gör att man har nära till allt i Munkedal: havet, naturen, storstäder och inte minst stora arbetsmarknader i alla riktningar.
– Intresset för Munkedal ökar, det ser vi bland annat på bostadsköerna som blir allt längre. Vi har precis lämnat in bygglovshandlingarna för det så kallade Postparkeringsprojektet i centrala Munkedal, där vi vill bygga 32 nya hyreslägenheter av varierande storlek, berättar Munkbos vd Lars Johansson.
Det blir ett stort steg för Munkedal. Inte minst med tanke på de långa köerna för centrumnära bostäder som kan sträckas till flera år. Munkbo tar ansvar för kommunens utveckling genom att satsa på nybyggnation och blir på många sätt även en vägvisare för andra kommuners allmännyttiga bostadsbolag.

Stora förhoppningar
De nya hyresrätterna byggs enligt NCC:s koncept, det så kallade Folkboendet, som är en av de byggmodeller som upphandlats av SABO.
– Folkboendet är ett resurssnålt och miljömässigt attraktivt koncept som vi vill introducera i Munkedal, säger Lars Johansson.
Huset byggs i sex våningar och samtliga lägenheter kommer att få antingen uteplats eller balkong. Lägenheterna får en ljus och öppen planlösning där kök, matplats och vardagsrum kommunicerar utan hindrande väggar.
Den tänkta målgruppen är framförallt äldre som vill flytta in till centrum, men huset kommer att vara tillgängligt för hyresgäster i alla åldrar. Trygghetsboende blir det inte den här gången, men det är något som Munkbo undersöker för kommande projekt. Däremot finns det god service med dagverksamhet för äldre ett stenkast från huset.
Lars Johansson hoppas på byggstart nu till våren. Projektet är det största i kommunen på flera decennier så förhoppningarna är stora från alla håll.

Nytt läge för Munkedal
Munkbo satsar mycket på centrumnära bostäder men har även ett betydande fastighetsbestånd utanför Munkedals tätort, bland annat i Jonsäng där man i det närmaste kommer att göra stora renoveringsinsatser för att höja lägenheternas standard. Målet är att renoveringsarbetet ska påbörjas inom ett par år och det omfattar i dagsläget 140 lägenheter.
Lars Johansson ser mycket positivt på framtiden med både nybygge och renoveringar. Inte minst med tanke på att många hyresrätter avvecklades för några år sedan.
– Nu är läget ett annat och efterfrågan har aldrig varit så stor, menar Lars.


Svensk Industri SNL 2014-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-1

Huvudtema: Svensk Industri
Sverige ska vinna kampen mot outsourcing

En stark industri utgör grunden för välfärdsstaten Sverige. Vi förvaltar ett anrikt industriarv där ”Made in Sweden” står högt i kurs världen över, där svenskproducerat framförallt förknippas med oslagbar kvalitet, hållbarhet och design ...

Back to top