Förändrad syn på livskvalitet bra för Mellerud

Mellerud förverkligar den lantliga idyllen och det goda livet. Med sin storslagna natur, präglad av vidsträckta fält, fantastiska strövområden och inte minst unika möjligheter intill Sveriges största sjö, har Mellerud alla förutsättningar för att skapa en hållbar utveckling som boende- och besökskommun.

Mellerud har precis som övriga kommuner i Dalsland både möjligheter och utmaningar till följd av det geografiska läget. Melleruds kommun är inbäddad intill Vänern och Dalslands kanal löper dessutom genom kommunen med flera upprustade gästhamnar. Melleruds största möjligheter, enligt kommunstyrelsens ordförande Robert Svensson, är som boende- och besökskommun med naturen som främsta dragkraft.

Ökat intresse
Tack vare flera strategiska satsningar har Mellerud fördelen att kunna erbjuda möjligheter till sjönära boende. I princip alla som bor i kommunen har nära till vatten, något som uppskattas allt mer i takt med att synen på vad hög livskvalitet innefattar förändras.
– Intresset för Mellerud kommer säkerligen att öka med den nya trenden som vi identifierat, där människor väljer att bo naturnära med fokus på trivsel och möjligheter att skapa ett gott liv i samspel med naturen. Här i Mellerud finns ett väletablerat lantbruk. Vid sidan om det storskaliga jordbruket finns även många så kallade småskaliga bostadsjordbruk som bidrar till den uppskattade lantliga idyllen som är en upplevelse i sig, understryker Robert Svensson, som själv driver ett mindre lantbruk med småskalig produktion av slaktsvin och ägg.

Lokalt producerad biogas
Det traditionella lantbruket i Mellerud producerar livsmedel, men i hållbarhetens tecken har framåtsträvande lantbrukare runtom i kommunen börjat producera biogas.
I ett slutet kretslopp levererar lantbrukarna själva råvaran, som i projektet Biogas Brålanda är gödsel, som blir till rågas som sedan förädlas i en uppgraderingsanläggning som ligger i Melleruds kommun. Vänersborgs och Melleruds kommuner står som nätägare och tankstationen ligger i Brålanda i Vänersborg.
– Projektet är ett bra exempel kopplat till vår hållbarhetsvision där grön energi är ett givet inslag. Det produceras för närvarande biogas på fyra olika ställen på landsbygden. Kretsloppet sluts genom att lantbrukarna får tillbaka gödsel som en restprodukt med bättre egenskaper än tidigare. Det kan därför ses som gratis råvara precis som vinden för ett vindkraftverk, förklarar Robert Svensson.

Näringslivet deltar i utvecklingen
Mellerud samverkar med övriga kommuner i Dalsland för att förbättra kommunikationerna och öppna upp för en större arbetsmarknad. Mycket handlar om att samla investeringar och arbeta för att bli en mer enhetlig region, något som Robert Svensson anser att man lyckats bra med på senare år. Näringslivet involveras genom hela utvecklingsarbetet, bland annat genom att kommunen gör regelbundna besök hos lokala företag.
– Vi måste öka förståelsen för varandras vardag och fokusera på gemensamt viktiga punkter för att göra vår region ännu mer attraktiv för företagande, besökare, och boende. Om vi kan locka hit fler turister ökar vi automatiskt möjligheterna för tillväxt, något som borde intressera alla näringslivsaktörer.
Robert berättar att Mellerud redan kommit en bra bit på väg mot en positiv och långsiktigt hållbar tillväxt. För tio år sedan låg kommunen bland de lägsta i Svenskt Näringslivs årliga rankning över företagsklimatet i landet på plats 259. Idag hamnar Mellerud, som också är en av Sveriges minsta kommuner, på plats 115. Siktet är inställt på att inom ett par år hamna bland landets 100 bästa, något som Robert ser som fullt genomförbart.

Hållbara Mellerud
Det verkar som att de satsningar som gjorts och som fortfarande görs i Mellerud ger resultat. Exempel på aktuella frågor är omdaning av befintliga bostadsområden, där kommunen nyligen köpt nio hyreshus i centralorten som ska rustas upp för framtiden. Det finns också ett stort antal nyplanlagda sjönära tomter för privata bostadsbyggen.
– Hela kommunen vinner på att vi satsar på attraktiva boenden i alla former. Ett annat och mycket uppmärksammat projekt är de flytande sjöbodarna i Sunnanå hamn vid Vänerns strand. De är nu äntligen klara för försäljning, fortsätter Robert Svensson.
Under de senaste fem åren har ett aktivt planarbete drivits i kommunal regi för att färdigställa Sunnanå med de flytande sjöbodarna, som är fullutrustade fritidsboenden komplett med båtplats. Sjöbodarna är ett vackert inslag i Sunnanå hamn med all tänkbar service inom bekvämt räckhåll. Projektet är en del av kommunens strategi för att skapa ett mer hållbart och besöksvänligt Mellerud.


Svensk Industri SNL 2014-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-1

Huvudtema: Svensk Industri
Sverige ska vinna kampen mot outsourcing

En stark industri utgör grunden för välfärdsstaten Sverige. Vi förvaltar ett anrikt industriarv där ”Made in Sweden” står högt i kurs världen över, där svenskproducerat framförallt förknippas med oslagbar kvalitet, hållbarhet och design ...

Back to top