Sverige ska vinna kampen mot outsourcing

En stark industri utgör grunden för välfärdsstaten Sverige. Vi förvaltar ett anrikt industriarv där ”Made in Sweden” står högt i kurs världen över, där svenskproducerat framförallt förknippas med oslagbar kvalitet, hållbarhet och design. Då måste vi också behålla så mycket produktionskraft som möjligt inom landets gränser.

Att flera av världens mest framgångsrika företag inom bland annat kraftöverföring, industriautomation, automotive, möbeltillverkning och medicinteknik grundats av svenska entreprenörer och med hjälp av svensk ingenjörskonst ger vårt land ett visst försprång trots ett pockande tryck från lågkostnadsländerna.
Många industrijättar har kvar sina utvecklingsdivisioner i Sverige, men flyttar successivt ut produktionen. Risken är då att vi på sikt kommer att förlora kompetens som annars utgör en ren tillgång för svenska industriföretag i global konkurrens.
Vår industri anses vara världens mest moderna. Det är en position som måste och kan tas tillvara ännu bättre för att behålla industrijobben. Svensk industri präglas fortfarande av en stark investeringsvilja där ny teknik och moderna processer går hand i hand med hållbara arbetssätt för att göra morgondagen och inte minst vår livsmiljö lite bättre.
Svensk industri letar sig ut i världen och får fäste, våra industriföretag är erkänt duktiga på att skapa kontakt och etablera långsiktiga samarbeten. Trots att de senaste åren satt sin prägel spås en ljus framtid för svensk industri, inte minst när kraven på kvalitet och hållbarhet är avgörande. Det är ren konkurrenskraft i kampen mot outsourcing!

Maria Lind
Redaktör

Svensk Industri SNL 2014-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-1

Huvudtema: Svensk Industri
Sverige ska vinna kampen mot outsourcing

En stark industri utgör grunden för välfärdsstaten Sverige. Vi förvaltar ett anrikt industriarv där ”Made in Sweden” står högt i kurs världen över, där svenskproducerat framförallt förknippas med oslagbar kvalitet, hållbarhet och design ...

Back to top