Svenskt stål biter

När det ställs höga krav på kvalitet och service, när det inte går att kompromissa i fråga om leveranssäkerhet och när korta ledtider efterfrågas är Håkansson Sågblad en partner att räkna med.

Många framgångsrika och i flera fall även globalt ledande tillverkningsföretag har samlats i Åmål. Här, alldeles intill landets största sjö, tillverkas produkter och komponenter som kanske inte alltid syns men som används överallt i samhället – världen över. Håkansson Sågblad är en sådan aktör.

Kvalitet före pris
Verksamheten etablerades som familjeföretag 1944. Redan tre år senare fick Håkansson Sågblad sin första exportkund, och på den vägen har det fortsatt. Idag går drygt 90 procent av produktionen på export.
Håkansson Sågblad är en liten aktör globalt sett, men en väldigt viktig partner för många av världens främsta tillverkare inom metallindustrin, inte minst underleverantörer till fordonsindustrin. Livsmedels- och träindustrierna är också viktiga kundsegment som kräver specialiserade sågblad av högsta kvalitet.
– Vi tror på en fortsatt tillväxt inom kvalitetsmedvetna kundsegment och satsar specifikt på marknader där kvalitet och service går före lågt pris. Vi ser en stark tillväxtpotential i Asien, där många tillverkningsföretag gärna köper svensktillverkat, säger vd Olle Berggren.

Fortsatt expansion
En annan intressant marknad är Sydamerika, som kommer att ta längre tid att bearbeta men som på längre sikt kan bli en betydande marknad för Håkansson Sågblad. Även här efterfrågas hög kvalitet och ”Made in Sweden” förknippas med starka, pålitliga varumärken.
– Vi brukar säga att svenskt stål biter. Även om vi är hårt konkurrensutsatta och prispressen ökar så tror vi på en fortsatt uppgång, fortsätter Olle Berggren.
Kommande investeringar omfattar ett nytt produktsortiment under 2014 som blir ett komplement till dagens modellprogram.

Lever på gott rykte
Håkansson Sågblad levererar uteslutande högkvalitativa och pålitliga produkter. Under de senaste åren har åtskilliga miljoner kronor investerats för att stärka produktionsanläggningen.
– Vi har en unik yrkeskunskap här i Åmål. Maskiner kan flyttas, men yrkeskunskap och stolthet finns i bygden och därför kommer även vi att finnas kvar här, förklarar Olle Berggren.
Det handlar om kunskap och erfarenhet som inte kan mätas i kapital.
– Tack vare våra medarbetares kompetens och engagemang har vi lyckats bygga upp en verksamhet med ett rykte som når långt utanför landets gränser, ja faktiskt långt utanför Europas gränser. Det ser vi som vår främsta framgångsfaktor.


Svensk Industri SNL 2014-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-1

Huvudtema: Svensk Industri
Sverige ska vinna kampen mot outsourcing

En stark industri utgör grunden för välfärdsstaten Sverige. Vi förvaltar ett anrikt industriarv där ”Made in Sweden” står högt i kurs världen över, där svenskproducerat framförallt förknippas med oslagbar kvalitet, hållbarhet och design ...

Back to top