Tibro satsar offensivt på framtiden

Antalet invånare ökar och det tas många lokala initiativ som stärker Tibros position som boende- och etableringsort. En viktig framgångsfaktor är att kommunen, förenings- och näringslivet arbetar tillsammans med tillväxt- och utvecklingsfrågor.
– Vi arbetar mycket i nätverk, vilket har resulterat i en rad gemensamma satsningar i form av evenemang, ett offensivt etableringsarbete och förverkligandet av vårt nya besöks- och inredningscentrum Inredia, fastslår Tibros kommunalråd Claes Jägevall.

För Tibro är hållbar utveckling förenat med bra kommunikationer, bra boende, ett allt bredare utbud av fritidsaktiviteter och evenemang och hög sysselsättning. Alla dessa områden omfattas av Tibros vision, som kommunen, näringslivet och föreningslivet fastställde gemensamt 2005.

Stark boendekommun
Som boendekommun är Tibro mycket attraktiv med prisvärda villor och mindre hyres- och bostadsrätter i trädgårdsmiljö. Det allmännyttiga bostadsbolaget Tibrobyggen har nyligen färdigställt 38 hyreslägenheter mitt i centrala Tibro och det finns planer på fortsatt byggnation.
– Ambitionen är att erbjuda ett attraktivt boende för alla, oavsett hur man vill bo, säger Claes Jägevall som både är kommunstyrelsens ordförande och vd i det kommunala bostadsbolaget Tibrobyggen.
Tibro ligger strategiskt i Västra Götaland med ungefär lika långt till Nordens alla huvudstäder och nära centralorten Skövde med dagliga X2000-förbindelser till Göteborg och Stockholm.
I delar av Tibro finns byggklara sjönära tomter till försäljning. Läget är bästa tänkbara – Claes Jägevall beskriver detta som ett av Tibros många framtidslöften.
– För att vi även i fortsättningen ska vara en attraktiv boendekommun måste vi följa utvecklingen. Det finns en stark framtidstro i Tibro som vi måste tillvarata. Det gör vi bland annat genom att satsa på tillgängliggörande av tomter samt nybyggnation genom kommunens bostadsbolag.

Från möbler till inredning – och växande handel
Trä- och möbelindustrin utgör Tibros basnäring. Runt den har många andra näringar utvecklats, bland annat logistik, en mekanisk industri samt handel och besöksnäring.
– Möbelindustrin är Tibros ryggrad, men i dag är det genom vår vision mer fokus på inredning och design. Vi har utrymme att stärka denna näring, inte minst genom Inredia, som just nu tar viktiga steg mot visionen att bli en mötesplats för världens inredare. Vårt näringsliv går in och tar ett fast grepp om utvecklingen av Inredia, berättar näringslivschef Per Garenius.
– Vi ser gärna att fler företagare vill vara med på denna resa mot en industri med fokus på hållbar utveckling. Samtidigt ser vi en positiv tillväxt inom många andra näringar, där logistik och handel utmärker sig mest just nu,
Efter att torget byggdes om för snart fyra år sedan har handeln blommat upp i centrum. Kommunen köpte två fastigheter som idag utgör en handelsgalleria. Allt är fullt uthyrt och behov finns av att utveckla fler handelsytor.

Fiber och hållbarhet för framtiden
Goda kommunikationer utgör en viktig del av hållbarhetsvisionen. Ökad sysselsättning kräver bra infrastruktur. Fiberutbyggnad är en framtidssatsning som pågått under flera år, och det finns fortfarande mycket kvar att göra.
Centrala Tibro är i stora drag anslutet. Här erbjuder Tibro Energi, som ansvarar för utbyggnaden och även äger nätet, en av Sveriges lägsta anslutningstaxor.
– Genom att bygga ut fibernätet bidrar vi till ett ökat intresse för kommunen, både gällande boende och företagsetableringar. Även på elsidan har vi ett starkt erbjudande med en av landets lägsta taxor, informerar Tord Toverland, VD för Tibro Energi.

Skaraborg SNL 2013-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-5

Huvudtema: Skaraborg
Framtidens Skaraborg

Skövde tillsammans med flertalet av kommunerna i Skaraborgs kommuner har en tillväxt som pekar uppåt, detta trots att Sverige och Europa fortfarande präglas av den ekonomiska krisens eftersvall ...

Back to top