Trängregementet – en stimulerande och utvecklande arbetsplats

Alla militära insatser är beroende av väl fungerande och effektiva logistikförband. Trängregementet i Skövde har som uppgift att utbilda, öva och organisera logistikförband vars uppgift är att leverera alla typer av förnödenheter som ett stridande förband är i behov av. Det kan vara exempelvis ammunition, drivmedel, livsmedel och färskvatten. Trängregementet ansvarar även för de förband som tillhandahåller transportledning och planering och framskjuten sjukvårdstjänst på stridsfältet.

– Utan personal blir inte mycket gjort. Utan logistik blir inte mycket gjort särskilt länge, säger regementschefen överste Lennart Thomsen.
Inom logistik ryms ett stort antal funktioner, såsom förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, transport- och trafikledning samt sjukvårdstjänst. Med ungefär 500 heltidsanställda deltar Trängregementet i huvuddelen av de militära övningar och internationella insatser som det svenska försvaret är engagerade i.
– Det som skiljer oss från motsvarigheten i det civila samhället är att vi skall kunna verka i stridsmiljö. Det ställer särskilda krav, såsom personliga färdigheter, stresstålighet, taktiskt uppträdande, laganda och ledarskap, fortsätter Lennart Thomsen.

Utvecklingsmöjligheter för individen
Trängregementet erbjuder ett mycket varierande och stimulerande arbete med unika utvecklingsmöjligheter. Hit söker sig människor som vill utöka sin kompetens, vidga sina vyer och framförallt vara delaktiga i något större, något som inte kan upplevas i den civila världen.
Linda Hantoft är soldat och legitimerad sjuksköterska. Hon är heltidsanställd på kirurgiplutonen på första sjukvårdsförstärkningskompaniet sedan 2012.
– Jag sökte mig till Försvarsmakten och Trängregementet för att jag ville göra skillnad. Med helt andra perspektiv kan jag nu vara med och utveckla sjukvården och samtidigt min egen kompetens på ett sätt som inte är möjligt inom den civila vården, förklarar Linda.
Linda Hantoft beskriver uppdraget som komplext, men anser samtidigt att fler rimligtvis borde klara utmaningen.
– Jag tror att det finns väldigt många fler som skulle klara uppgiften än de som söker sig hit idag. Vi behöver bli fler, och visst ställs det tuffa krav, men kraven är samtidigt inte övermänskliga, säger hon.

Erbjuder meritvärden
Lennart Thomsen understryker att Trängregementet erbjuder meritvärden som gagnar en civil arbetsgivare och som öppnar upp för en civil karriär.
Precis som övriga förband i Skaraborg har Trängregementet ett stort behov av att växa i antalet anställda. Framförallt i antalet deltidsanställda soldater, officerare och medicinalpersonal som kombinerar sin tjänstgöring inom försvaret med en annan civil anställning. Inom de kommande åren behöver det anställas omkring 1200 deltidssoldater vid regementet.
– Motivet till att en arbetsgivare ska dela sin arbetskraft med oss är att vi tillsammans delar på kostnaden för arbetstagarens kompetensutveckling. Från vårt håll bidrar vi med grundläggande utbildning som stärker individen och skapar förutsättningar för ett bra ledarskap. Vi delar även med oss av ett mycket starkt varumärke, nämligen ”varumärket soldat”.

Heltidstjänstgörande soldater skriver kontrakt på mellan sex till tio år, med avsikt att efter fullgjord kontraktstid fortsätta med en civil karriär.
– Kontraktet är inte bindande för soldaten utan är ett åtagande från arbetsgivarens sida. Om soldaten väljer att säga upp sig tillämpas normal uppsägningstid, det vill säga en månad. Deltidstjänstgörande personal har en civil huvudarbetsgivare, och skriver på motsvarande sätt ett kontrakt om tjänstgöring någon vecka per år, likt det gamla reservofficerssystemet, förklarar Thomsen.

Militär kompetens eftertraktad
För att bli deltidssoldat genomgår man en grundutbildning på tio månader, precis som heltidssoldater. Under grundutbildningen lär man sig uppträda i stridsmiljö och utvecklas både som individ och i grupp. För att klara utbildningen krävs samarbete där gruppen utgör en sammansvetsad enhet som ställer upp för varandra.
Efter grundutbildningen följer specialistutbildningar beroende på befattning och ansvarsområde. Medicinalpersonal genomför en kortare och anpassad militär utbildning.
Lennart Thomsen avslutar med att poängtera att Trängregementet i Skövde är en spännande arbetsplats med unika möjligheter.
– Lika efterfrågade som civila kompetenser är för Försvarsmakten, lika efterfrågade bör militär kompetens vara på den civila arbetsmarknaden. Försvarsmakten har bekostat all kompetensutveckling, vilket torde vara en stor fördel för en civil arbetsgivare, dessutom får arbetsgivaren en anställd med de positiva personliga egenskaperna som kännetecknar en soldat.

Skaraborg SNL 2013-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-5

Huvudtema: Skaraborg
Framtidens Skaraborg

Skövde tillsammans med flertalet av kommunerna i Skaraborgs kommuner har en tillväxt som pekar uppåt, detta trots att Sverige och Europa fortfarande präglas av den ekonomiska krisens eftersvall ...

Back to top