Nordea känner sina kunder väl och levererar därefter

Furhoffs är ett av Skövdes flaggskepp när det gäller hållbart företagande med långsiktiga förhållningssätt. Det anrika företaget etablerades redan 1855 och har vuxit stadigt under de senaste 150 åren. Tillväxten fortsätter, Furhoffs är idag en internationell leverantör med kunder över hela Europa. Nordea har som samarbetspartner bevittnat utvecklingen i företaget på nära håll.

Furhoffs drivs idag i Skövde av fjärde generationen med Björn Furhoff som vd och ägare. Björn beskriver sig själv som lokalpatriot och han förväntar sig samma engagemang från sina samarbetspartners. Däribland Nordea.
– Jag ser Nordea som en pålitlig partner som ställer upp med kunskap och kompetens när det behövs. Även om stora delar av dagens bankärenden sköts elektroniskt anser jag att det personliga mötet fortfarande är oerhört viktigt. Jag ser en positiv förändring där banken förr betraktades som en institution. Idag är banken en samarbetspartner.
Björn understryker att Furhoffs är en lyhörd leverantör som möter kundernas krav gällande både kvalitet och leveranssäkerhet.
– Jag brukar säga att vi spelar match varje dag, samtidigt som vi tränar. Då är det viktigt att vi också samarbetar med leverantörer som tänker som vi. Det anser jag att Nordea uppfyller, fortsätter Björn.

Professionell och personlig bank
I takt med att Furhoffs växer förändras även behovet.
– Vi har ett ökande behov av affärsjuridik och då ser jag en klar fördel med Nordea som behärskar alla områden. Förvärv har också blivit intressant, även här kan jag ta hjälp av bankens kompetens.
Björn Furhoff understryker även vikten av tillit och öppenhet:
– Nu skickar jag alltid mina månadsrapporter varje månad. Jag ser Nordea som en medleverantör. Furhoffs arbetar med mycket långsiktiga perspektiv som banken delar.
– Jag tror inte att vi skulle ha möjlighet att möta våra kunder på deras villkor om vi inte hade så pass bra kunskap om deras verksamhet som vi har, kommenterar Fredrik Elmers, kontorschef på Storkundsenheten i Skövde.
Långsiktighet, kompetens och kundnära förhållningssätt är Nordeas signum. Fredrik Elmers fortsätter:
– Vi är en professionell och personlig bank. Vår unikitet utgörs av att vi kombinerar resurserna från Nordens största bank med vår oerhört starka lokala förankring. Vi har i Skövde byggt upp regionens starkaste kompensnav inom banking och företagsfrågor med ett 40-tal kollegor samlade på ett och samma ställe. Tillsammans med ett klokt ledarskap har vi byggt ett mycket framgångsrikt team.

Kort om Furhoffs
Furhoffs startade som kopparslageri 1855. Mellan de båda världskrigen började man hantera rostfritt och mer exotiska material. Björn Furhoff är civilingenjör och arbetade tidigare på Bofors innan han tog över familjeföretaget för knappt 25 år sedan. Företaget har idag över 100 anställda och omsätter cirka 130 miljoner kronor.

Skaraborg SNL 2013-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-5

Huvudtema: Skaraborg
Framtidens Skaraborg

Skövde tillsammans med flertalet av kommunerna i Skaraborgs kommuner har en tillväxt som pekar uppåt, detta trots att Sverige och Europa fortfarande präglas av den ekonomiska krisens eftersvall ...

Back to top