Karlsborgs Energi bygger samhällskritisk infrastruktur

Karlsborg har omkring 6800 invånare fördelade på ungefär 3500 hushåll. Snart kommer nästan en tredjedel av dessa ha tillgång till bredbandsuppkoppling med ljusets hastighet då det kommunala energibolaget storsatsar på att bygga ut optisk fiber.

Visionen bakom Karlsborgs Energis investeringar är kristallklar och genomsyras helt igenom av samhällsnytta. På så vis kan det lilla energibolaget som förknippas med hög servicenivå och korta beslutsvägar också tillägna sig den välförtjänta titeln samhällsbyggare.
För det är precis det man gör när man anlägger fiberanslutningar, bygger en ny infrastruktur för samhället. Bredband är redan idag en av samhällets basfunktioner och kraven på snabba och störningsfria anslutningar blir allt högre.

Kraftfull fiberutveckling
Karlsborgs Energis ambition är att bygga ut fiberanslutningar till samtliga hushåll inom en snar framtid, de boende får därefter själva välja tjänsteleverantör. Staffan Rahm, VD Karlsborgs Energi, beskriver fiberutvecklingen som ytterst kraftfull och specifikt påtaglig i en mindre kommun som Karlsborg. Vissa bostadsområden har redan en fiberanslutning på upp till 90 procent.
– I tätbebyggt område kan vi idag erbjuda mycket låga anslutningskostnader som dessutom kan fördelas på flera månader. En anslutningskostnad på 6500 kronor inklusive moms gör oss unika med tanke på att kostnader på upp till 20 000 kronor är vanliga i andra kommuner, påtalar Staffan Rahm.
Fibern är en framtidsinvestering för Karlsborgs Energi som bygger, underhåller och äger nätet. Den utgör också en framtidssäker investering för Karlsborgs invånare och företag.

Enkelhet, tydlighet och närhet
Karlsborgs Energi erbjuder ett öppet stadsnät med ett tiotal tjänsteleverantörer anslutna i dagsläget. Alla tjänsteleverantörer får samma avtal.
När Karlsborgs Energi började satsa på bredband 2001 var det kommunala energibolaget den enda tjänsteleverantören. Idag väljer många fortfarande en lokal aktör även för bredbandstjänster, och Karlsborgs Energi förknippas ofta med enkelhet, tydlighet och närhet.
Samma serviceanda genomsyrar även de andra verksamheterna inom Karlsborgs Energi, där installationer utgör ett mindre men ändå väldigt uppskattat affärsområde. Ytterligare något som skiljer Karlsborgs Energi från mängden är att man har viss försäljning och installationsservice av vitvaror.

Värnar samhällsnyttan
Via ett regionalt samarbete, Bredband Östra Skaraborg, som omfattar Karlsborg, Tibro, Hjo och Tidaholm, kan fler tjänsteleverantörer ansluta sig till de öppna stadsnäten i dessa kommuner.
– Vi välkomnar givetvis fler tjänsteleverantörer eftersom vi vill öka utbudet för kunderna, det vill säga de hushåll och företag som väljer att ansluta sig till fibernätet. På så vis värnar vi återigen samhällsnyttan, vilket ligger i vårt huvuduppdrag som kommunalt energibolag, anser Staffan Rahm.

Skaraborg SNL 2013-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-5

Huvudtema: Skaraborg
Framtidens Skaraborg

Skövde tillsammans med flertalet av kommunerna i Skaraborgs kommuner har en tillväxt som pekar uppåt, detta trots att Sverige och Europa fortfarande präglas av den ekonomiska krisens eftersvall ...

Back to top