Lärcenter – din väg mot framtiden

Lärcenter är en samlingsplats för vuxnas lärande inom
Falköpings kommun. – Vi har ett brett utbud, allt från grundläggande utbildning till högskoleutbildning, säger Sandra Lindgren, utbildningsledare på Lärcenter.

På Lärcenter erbjuds en mötesplats för studenter som förutom sina studier har tillgång till vägledning, bibliotek, café, datorer och annan teknik.
Här möts lärare, studenter, näringsliv, politiker och många fler och här erbjuds flexibelt lärande i en kreativ miljö.
En av utbildningsgrenarna på Lärcenter är Yrkeshögskoleutbildning, YH, vilken är anpassade efter arbetslivets behov och efterfrågan. Det innebär att inriktningen på och innehållet i utbildningarna varierar utifrån branschens önskemål och efterfrågan.
– Jag som utbildningsledare kan inte sitta och fundera på vad jag vill skapa för utbildningar utan det bestäms av branschen. Vi har ett nära samarbete med flera branscher, de bestämmer inte bara vilken kompetens som behövs utan de är med och styr vad utbildningen ska innehålla och vilka kurser som behövs för att man ska vara anställningsbar efter utbildningen. Det blir ett väldigt arbetslivsanknutet lärande eftersom branschen hela tiden finns med, säger Sandra Lindgren.

Yrkeshögskoleutbildningar
Lärcenter bedriver i dagsläget yrkeshögskoleutbildningarna ”Logistik- och verksamhetsutvecklare” och ”Guldsmed”. Utbildningarna är tvååriga och leder till kvalificerad yrkeshögskoleexamen.
”Logistik- och verksamhetsutvecklare” är en yrkeshögskoleutbildning där logistik, ekonomi och produktion kombineras. Teoretiska och praktiska moment varvas under hela utbildningen. Syftet med utbildningen är att utbilda miljömedvetna logistik- och verksamhetsutvecklare som bidrar till ökad effektivitet, lönsamhet och kundnytta för företagen idag.
Yrkeshögskoleutbildningen till guldsmed syftar till att ge färdigheter och kunskaper i avancerad och konstnärlig hantverksteknik inom guldsmide.
– Vi har nu lagt in ansökningar om två nya yrkeshögskoleutbildningar; skötare inom psykiatrisk vård och signalteknik, och vi kommer att få besked i januari 2014, berättar Sandra Lindgren.
Med kommunens och regionens strategiska utvecklingsområden som grund identifierar Lärcenter nya utbildningsbehov. Utifrån dessa skräddarsys, anordnas och förmedlas utbildningar på olika nivåer. Lärcenter ger människor möjlighet att tillägna sig efterfrågad kompetens som svarar mot arbetsmarknadens behov i ett föränderligt samhälle.

God arbetsmarknad
– Tittar vi på yrkeshögskoleutbildningarna så har vi ett krav på oss från Yrkeshögskolemyndigheten att åtta av tio ska gå ut i jobb efter avslutad utbildning. Vid den senaste mätningen hade cirka 70 procent gått ut i jobb, men det kan i och för sig bero på konjunkturläget de senaste åren. När det gäller vård- och omsorgsutbildning är det många som får jobb eftersom de är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden, säger Sandra Lindgren.
Lärcenter erbjuder också utbildning i svenska för invandrare (SFI) som är en grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål.
– För dem med utländsk härkomst har vi också ett språkförstärkt vård- och omsorgsprogram till personer som behöver extra yrkessvenska, berättar Sandra Lindgren.

Skaraborg SNL 2013-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-5

Huvudtema: Skaraborg
Framtidens Skaraborg

Skövde tillsammans med flertalet av kommunerna i Skaraborgs kommuner har en tillväxt som pekar uppåt, detta trots att Sverige och Europa fortfarande präglas av den ekonomiska krisens eftersvall ...

Back to top