Ocab räddar värden

All typ av sanering, rengöring och avfuktning samt olika typer av utredningar inom byggnadsmiljö är huvudspåren för mångfacetterade Ocab i Örnsköldsvik. Tillsammans med kollegor på ett 30-tal orter i Sverige drar man nytta av en gemensam kompetensbas med bredd och spets. Företagets devis – ”Vi räddar värden”, beskriver i sig verksamhetens inriktning där det handlar om att rädda så mycket som möjligt vid brand-, fuktskada eller annan skadegörelse.

Det enskilt största verksamhetsområdet för Ocab i Örnsköldsvik har hittills omfattat uppdrag från försäkringsbolag. Det kan då röra sig om all typ av sanering och rengöring, ventilation och avfuktning i fastigheter samt torrsugning av bl.a. betong, sand och isolering. Uppdragen varierar beroende på skadans omfattning, Ocab har kunskap om vad som krävs för varje enskilt fall.
Under den senaste tiden har asbestsanering blivit ett betydande område, liksom visst underhåll och sanering av vindkraftverk.
– Vi har bland annat sanerat ett vindkraftverk som brunnit. Då hängde vår saneringspersonal från rep och tvättade hela tornet samt vingarna på kraftverket. Därefter har vi tagit på oss liknande uppdrag och med tanke på hur mycket ny vindkraft som byggs i vår region så ser vi detta som en viktig nisch för framtiden, säger platschef Torbjörn Lundström, som var med och startade Ocab i Örnsköldsvik.

Satsar på tillgänglighet
Ocab levererar trygghet. Att vara en partner som rustar upp och återställer efter mer eller mindre svåra skador och som ställer upp i alla lägen är en ambition som företaget kontinuerligt strävar efter.
– Vår styrka är att vi är tillgängliga årets alla dagar och vi har dessutom möjlighet att ta hjälp av andra Ocab-kontor samt ta in extrapersonal vid behov. Vi har jour dygnet runt så det går alltid att få tag på oss. Jag tror att det är vår främsta styrka – just det här med den goda tillgängligheten. Dessutom är vår personal mycket välutbildad och kompetent tack vare Ocab-gruppens egna utbildningsprogram, fortsätter Torbjörn Lundström.

Ljus framtid i Örnsköldsvik
Ocab står för en stor spännvidd vad gäller tjänster och uppdragen varierar från gång till gång.
– När vi startade upp verksamheten så handlade det nästan uteslutande om försäkringsskador. Idag har vi en brokig skara uppdragsgivare där vi bland annat får många uppdrag av stora byggentreprenörer som Skanska, NCC och Peab. Även kommunen är en återkommande kund.
Det verkar som att Ocab går mot en ljus framtid i Örnsköldsvik.
– Naturligtvis har vi stora förhoppningar när det gäller vår framtida tillväxt. Staden växer, och vi får nya uppdrag hela tiden. Vi har slutit avtal med kommunen och flera stora aktörer runtom i regionen gällande återkommande underhåll och sanering. Vi är en professionell aktör som tar hand om allt inom sanering, och det görs med största varsamhet för kundens integritet, sammanfattar Torbjörn Lundström som avslutning.


Örnsköldsvik SNL 2013-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-4

Huvudtema: Örnsköldsvik
Vi vill skapa en tydlig identitet

En intressant och spännande säsong står för. MODO Hockey har tagit kliv i rätt riktning de senaste åren – och det är på den vägen vi vill fortsätta ...

Back to top