Varberg Kommun

I den bästa av världar skulle det finnas en app med namnet ”Starta företag i Varberg NU.” Ett tryck så skulle det vara klart för att börja!
I väntan på den gör vi allt vi kan för att det ska vara enkelt för företag att etablera sig i Varberg, säger Jörgen Warborn, kommunstyrelsens ordförande.

Vilken kommun vill inte kalla sig företagarvänlig? Men det räcker inte med vackra ord.
– I år har Varbergs kommun varit i final till utnämningen av både Årets Stadskärna och Årets Nyföretagarkommun. 2010 blev vi Årets Tillväxtkommun och vi är ständigt med på listan bland de hetaste sommarstäderna. Det känns som ett bra bevis för att vi inte bara pratar. Vi agerar och uppnår resultat, säger Jörgen Warborn.
Det finns idag en god grogrund för entreprenörskap i Varberg.
– Vi har lärt oss av våra misstag och lyssnat på den kritik vi fått, när det gäller till exempel byråkrati och bemötande, säger Jörgen Warborn.

Ett konkret exempel är kommunens verksamhetsidé som idag lyder: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Denna idé ska genomsyra arbetet för alla 5000 anställda i kommunkoncernen.
– Den hjälper oss att få rätt perspektiv på ärenden vi hanterar. Med verksamhetsidén i fokus är t ex varje tillståndsärende en möjlighet till jobb och tillväxt. Och vår uppgift är att vara en välsmord serviceorganisation!

Det finns flera förutsättningar som gör det enkelt att etablera företag i Varberg. Här är ett axplock:
Varberg är en inflyttningskommun som växer så det knakar.
Campus Varberg är specialiserad på lokalt eftertraktade högre utbildningar. Det gör det enkelt för företagare att hitta den kompetens de behöver. På Campus finns också CRED: företagsinkubatorn för kreativa näringar.

Här finns en snabb och väl fungerande Företagslots.
Nya och ständigt tillkommande E-tjänster.
Utmaningsrätt för företag, dvs företagare ges möjlighet att ta initiativ till upphandling.
Sedan 2011 har kommunen en vision, utarbetad i samarbete med näringsliv och invånare: År 2025 ska Varberg vara Västkustens kreativa Mittpunkt!

Sist men inte minst: I mars kom regeringens tillåtlighetsbeslut om dubbelspår och tunnel genom Varberg.
– Beslutet innebär fantastiska möjligheter för Varberg, säger Jörgen Warborn.
– Staden får en ny havsnära stadsdel, ett nytt centralt handelscentrum och ökade pendlingsmöjligheter till och från Varberg. Dubbelspåret kommer förbinda Varberg med hela den expansiva sydvästra regionen och göra kommunen än mer tillgänglig och attraktiv.


Halland SNL 2013-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-4

Huvudtema: Halland
Kompetens skapar tillväxt i Sveriges friskaste län

Som region ligger Halland i framkant med en stark ekonomisk tillväxt samt positiv befolkningsutveckling. Faktum är att Halland, tillsammans med Uppsala och Stockholms län, under en följd av år haft den starkaste befolkningsutvecklingen i Sverige ...

Back to top