Sveriges tillväxtkommun satsar på företagen

Falkenberg är Sveriges tillväxtkommun. Valet av Falkenberg baseras på den positiva utveckling inom sysselsättning, företagande och befolkning som skett i västkustkommunen de senaste åren. Och nu satsar kommunen än mer på näringslivet genom att skapa Falkenbergs Företagscenter.

Falkenbergs Företagscenter inrymmer ett flertal olika aktörer som alla har en positiv utveckling för näringslivet och företagarna för ögonen. Falkenbergs Näringsliv AB, FNAB, som är ett helkommunalt bolag, bildar stommen. Näringslivschefen Catharina Rydberg-Lilja är företagets vd och fungerar som företagslots för de företagare som vill ha hjälp att etablera sig i kommunen. Företagslotsen ser till så att företagaren får kontakt med alla de olika kommunala beslutsfattare, som berörs av etableringen, vid ett tillfälle. Näringslivsbolaget köper in och säljer mark för olika etableringar. Aktuell är en affär i storleksordningen 100 miljoner, då FNAB köper ett mycket stort och strategiskt viktigt markområde längs Ätran, centralt i staden.
- Marken har en enorm potential och affären ligger helt i linje med vår ambition; att fortsätta utveckla Falkenberg i positiv riktning. Falkenberg är en stad med stora utvecklingsmöjligheter, men med ett stråk längs med Ätran som är helt outnyttjat.  Södra Åstranden är den pusselbit som vi saknat för att kunna knyta ihop staden med havet på ett bra sätt, säger Catharina Rydberg Lilja.
Hyresgäster i Falkenbergs Företagscenter är också flera företagarorganisationer, bland annat Coompanion Halland, Nyföretagarcentrum och medlemsorganisationen Näringslivet Fbg. De håller alla till i nyrenoverade lokaler i en kontorbyggnad vid Ätran, nära Falkenbergs hamn.

Coffice för hemlösa företag
Coffice är ett nytt koncept som etablerats i Falkenbergs Företagscenter. Tanken är att ”hemlösa” företagare kan hyra in sig här på kortare eller längre tid. Till deras förfogande finns kontorsarbetsplatser, teknisk utrustning och möteslokaler. Coffice står också för coffee som i kaffe. Med andra ord en öppen mötesplats för näringslivets aktörer att mötas över en kopp kaffe.

Tillväxtkommunen
När Falkenberg i höstas tilldelades priset årets Tillväxtkommun skedde det vid en stor kommunekonomisk konferens i Malmö. Och så här motiverade juryn sitt val av pristagare.
”Falkenbergs kommun har långsiktigt verkat för ett gott företagsklimat och har tillsammans med näringslivet skapat en stark vi-anda, präglat av ett utvecklingsengagemang för både stad och landsbygd. Handlingskraft i kombination med ett tydligt hållbarhetsperspektiv är utmärkande för det politiska ledarskapet, vilket bidragit till att stärka Falkenbergs attraktionskraft.”
Och Falkenberg fortsätter att växa, både genom att nya bostäder byggs och genom etablering av nya företag. FNAB disponerar cirka 2 miljoner industrimark för försäljning eller arrende. Det finns dessutom lediga lokaler för olika verksamheter att hyra.

Barbro Odelberg


Halland SNL 2013-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-4

Huvudtema: Halland
Kompetens skapar tillväxt i Sveriges friskaste län

Som region ligger Halland i framkant med en stark ekonomisk tillväxt samt positiv befolkningsutveckling. Faktum är att Halland, tillsammans med Uppsala och Stockholms län, under en följd av år haft den starkaste befolkningsutvecklingen i Sverige ...

Back to top