Riksbyggens hållbarhetsarbete imponerar

Riksbyggen arbetar målmedvetet med hållbarhetsfrågor, något som märks tydligt genom alla insatser som görs för att skapa långsiktigt hållbara boenden. Sedan flera år tillbaka bygger Riksbyggen enbart hus som använder betydligt mindre energi än vad lagen kräver samt satsar på att använda miljömässigt bra material. Riksbyggen deltar även i samhällets utveckling av framtidens attraktiva och hållbara bostäder genom att se till den sociala och ekonomiska hållbarheten.

Tillgång till bra boende är en grundläggande faktor för att skapa långsiktig hållbarhet och ett samhälle i balans. Det tar Riksbyggen på största allvar, vilket också är påtagligt i det kooperativa företagets nuvarande projekt runtom i landet.
– Det är knappast någon nyhet att mänsklighetens sätt att leva inte är hållbart. Inom Riksbyggen ser vi på hållbarhet ur tre perspektiv: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Samtliga spelar en avgörande roll i alla våra nybyggen och i hur vi förvaltar befintlig byggnation, förklarar Lars Hovius, marknadsområdeschef Bostad Sydväst samt även ansvarig för Bonum i väst, Riksbyggens koncept för seniorboende.

Sju åtaganden för hållbarhet
Rent konkret arbetar Riksbyggen med sju åtaganden för att uppfylla den högt uppsatta hållbarhetsambitionen. Att hjälpa medlemmarna, det vill säga de boende tillika kooperativa Riksbyggens ägare, att leva mer hållbart är det första åtagandet. De andra åtagandena handlar om att ha ett tjänsteprogram som stödjer kunderna mot en hållbar utveckling, miljöanpassade arbetssätt samt att ha ett tydligt fokus på att projektera, bygga och förvalta hållbara fastigheter.
– Vi satsar nu på att skapa ännu bättre social hållbarhet i alla våra projekt, berättar Lars Hovius. För att veta hur vi ska göra tar vi hjälp av forskare och arbetar systematiskt med stöd av standarden ISO 26000 som handlar om socialt ansvarstagande. Det långsiktigt hållbara samhället förutsätter att vi prioriterar social hållbarhet precis som miljömässig och ekonomisk hållbarhet – det är först när alla tre är på plats som vi verkligen lyckats.

Vill bygga seniorboenden i Halland
Den individuella synen på vad som är ett hållbart boende ändras med tiden, beroende på behov och förändringar i livet. Oavsett behov och önskemål så kretsar nyckelfrågan kring boenden som får människor att må bra i ett samhälle som är hållbart. Riksbyggen tar ansvar för den här typen av frågor i arbetet med att skapa boenden för alla skeden i livet.
– Vi har identifierat ett växande behov av anpassade seniorboenden över hela Halland. I dagsläget finns inga Bonum-bostäder i länet, men Riksbyggen undersöker nu möjligheter för att inom en snar framtid börja projektera för nya seniorboenden i både Halmstad och Varberg, avslöjar Lars Hovius.

Riksbyggen satsar på forskning
Utvecklingen är en naturlig del av Riksbyggens motto: att skapa rum för hela livet. Mot den bakgrunden är det föga förvånande att Riksbyggen också satsar på forskning och utveckling, bland annat inom ramarna för ett samverkansprojekt mellan Riksbyggen, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och Johanneberg Science Park i Göteborg.
Projektet, Positive Footprint Housing, placerar de tre hållbarhetsperspektiven som Riksbyggen själva fokuserar på i centrum. Riksbyggen finansierar forskare och doktorander från både Chalmers och Göteborgs universitet som medverkar under projektering, projektledning och byggnation av ett bostadshus på Guldheden i Göteborg. Projektet inleddes 2012 och bostadshuset beräknas stå färdigt 2016.


Halland SNL 2013-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-4

Huvudtema: Halland
Kompetens skapar tillväxt i Sveriges friskaste län

Som region ligger Halland i framkant med en stark ekonomisk tillväxt samt positiv befolkningsutveckling. Faktum är att Halland, tillsammans med Uppsala och Stockholms län, under en följd av år haft den starkaste befolkningsutvecklingen i Sverige ...

Back to top