Näringsliv 2013-4

Halland SNL 2013-4 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Halland
Kompetens skapar tillväxt i Sveriges friskaste län

Som region ligger Halland i framkant med en stark ekonomisk tillväxt samt positiv befolkningsutveckling. Faktum är att Halland, tillsammans med Uppsala och Stockholms län, under en följd av år haft den starkaste befolkningsutvecklingen i Sverige ...

Artiklar i detta nummer
Back to top