Krokom – en tillväxtkommun

Krokoms kommun sprudlar av liv. Tack vare sitt fördelaktiga läge med pendlingsavstånd till Östersund och sin närhet till norska tillväxtregioner har Krokom lyckats skapa en unik position som tillväxtkommun i norra Sverige. Krokom är en av få inlandskommuner som årligen ökar i invånarantal tack vare ökad inflyttning. Högt på listan över fördelar med att bo och verka i Krokom hamnar förutom läget även hög livskvalitet med en rik flora av naturupplevelser, jakt, fiske och friluftsaktiviteter.

Krokoms kommun är stor till ytan och ligger mellan de två starka besökskommunerna Åre och Östersund. Krokom har liksom sina grannkommuner tillgång till stora fjäll och många sjöar och vattendrag som erbjuder friluftsaktiviteter i världsklass.
– Vi har ett diversifierat näringsliv som är utspritt i hela kommunen. De flesta företag är små och återfinns bland annat inom industri, gröna näringar, turism, rennäring och service. Kommunens största företag är teknikföretag där Andritz hydro och Hallströms verkstäder har flest anställda.
Många väljer att bosätta sig i kommunen. Valmöjligheterna är stora. Krokom kan erbjuda attraktiva boendemiljöer och med största säkerhet så är det naturen som lockar med sin storslagenhet.
– Här i Krokom har vi fantastiska möjligheter, man kan bo och leva bra samtidigt som sysselsättningen är hög tack vare närheten till stora tillväxtregioner. Vi har exempelvis pendlingsavstånd till Östersund som är en stor arbetsmarknad för oss, förklarar näringslivchef Anna-Carin Svéden.

Tror på gränsöverskridande samverkan
Järnvägsförbindelsen mellan Sundsvall – Östersund – Trondheim, den så kallade Mittbanan, placerade Krokom på kartan över viktiga knutpunkter redan i slutet av 1800-talet då banan byggdes.
– Infrastrukturen ligger till grund för viktiga samarbeten mellan vår region och våra norska grannar. I kommunens norra mer glesbefolkade delar samarbetar Krokom med Strömsunds kommun och de norska kommunerna Lierne och Røyrvik för att stabilisera och öka invånarantalet i en glesbefolkad gränsregion. Inom projektet undersöks möjligheter för ökad samverkan mellan företag, men även andra områden som exempelvis möjligheter med gemensamma läkare och gemensamma ungdoms- och skolaktiviteter. Vi är kreativa tillsammans och vågar satsa på nya områden, forsätter Anna-Carin Svéden.

Utvecklar de gröna näringarna
Den gröna vågen är påtaglig i Krokom. I Ås, som ligger en knapp mil från Östersund, har man satsat på grön utveckling fullt ut och bygger nu upp ett nationellt centrum för utbildning och utveckling inom de gröna näringarna. Det är en stor investering som skapat stor tilltro till framtiden och som kommer att kopplas till olika gröna verksamheter. Bland andra LRF, Eldrimner och andra företag och organisationer knutna till gröna näringar har flyttat in på området.
Ett samverkansbolag mellan den offentliga sektorn i form av Regionförbundet och Jämtlands gymnasieförbund samt representanter för de gröna näringarna är under bildande. Bolaget ska fungera som ett nav för utvecklingen av de gröna näringarna och landsbygden i Norrlands inland med fokus på Jämtlands län. Arbetet i det gröna centret ska fokusera på utbildningar, utvecklingsprojekt, klusterutveckling och rådgivning.
– I Krokoms kommun satsar vi aktivt på att få fler företag, fler boende och fler besökare. Här finns livskvalitet, framtidstro och tillväxt, avslutar Anna-Carin Svedén.

Jämtlands län SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Jämtlands län
Varmt välkomna till Jämtlands län!

När jag tillfrågades om jag ville bli landshövding var första tanken nej – hade aldrig tänkt på mig själv i den rollen men så fortsatte meningen; i Jämtland? Då ändrades hela min sinnesstämning till glad förväntan inför uppdraget ...

Back to top