En specialist på tekniska utrustningar i fastigheter

Inriktningen för TK-Service i Östersund är service och underhåll av fastighetstekniska installationer.
Företaget grundades den 1 januari 2006 av sex erfarna servicetekniker och sysselsätter idag totalt elva anställda.

– Vi arbetar med teknisk utrustning i fastigheter, såsom ventilation, värme, kyla, tryckluft, reservkraft, OVK-besiktningar och vi utför även energiutredningar, berättar Arne Olofsson, styrelseordförande och servicetekniker i TK-Service.
TK-Service utför service och underhåll på alla i marknaden förekommande ventilationsutrustningar, gamla som nya.
Företaget utför dessutom mindre ventilationsentreprenader och kompletteringar i befintliga utrustningar.
Vid en OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) kontrolleras samtliga funktioner och jämförs med de regler som gällde när fastigheten byggdes. Flöden kontrolleras på samma sätt och skulle det vara några fel ger TK-Service ett förslag på vad som behöver göras för att få till en bra anläggning.
TK-Service har kontor i Östersund och Strömsund och upptagningsområdet är Jämtland, Härjedalen och södra Lappland.

Ett brett kunnande
– Eftersom vi är breda i vårt kunnande kan vi ta många olika uppdrag för våra kunder. Detta är en personbunden bransch och många av våra kunder har vi fått genom personliga kontakter. När det gäller större kunder, som till exempel Östersundshem, har vi fått jobb genom offentliga upphandlingar. Vid den senaste upphandlingen hos Östersundshem var vi först på listan, berättar Arne Olofsson.
Bland andra större uppdragsgivare kan nämnas:
• Strömsunds kommun (tillsyn av stora delar av fastighetsbeståndet)
• Svenska Turistföreningen (serviceavtal på Jämtlands fjällstationer, Sylarna, Helags, Blåhammaren, Storulvsån med mera)
• Lugnviksverkstaden (serviceavtal, ombyggnationer med mera)
• Korsta Fastigheter (diverse uppdrag, avtal OVK med mera)
• Norrvidden (OVK och diverse åtgärder)
TK-Service är också återförsäljare av värmepumpar till privatpersoner.
– Utvecklingen har gått stadigt framåt sedan vi startade. Första året, 2006, omsatte vi cirka sju miljoner och nu är vi uppe i tolv miljoner kronor, berättar Arne Olofsson.
Affärsidén hos TK-Service är att basen i verksamheten ska vara avtalsservice och att företaget ska bibehålla en ledande position inom service.

Jämtlands län SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Jämtlands län
Varmt välkomna till Jämtlands län!

När jag tillfrågades om jag ville bli landshövding var första tanken nej – hade aldrig tänkt på mig själv i den rollen men så fortsatte meningen; i Jämtland? Då ändrades hela min sinnesstämning till glad förväntan inför uppdraget ...

Back to top