Näringsliv 2013-3

Jämtlands län SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Jämtlands län
Varmt välkomna till Jämtlands län!

När jag tillfrågades om jag ville bli landshövding var första tanken nej – hade aldrig tänkt på mig själv i den rollen men så fortsatte meningen; i Jämtland? Då ändrades hela min sinnesstämning till glad förväntan inför uppdraget ...

Artiklar i detta nummer
Back to top