Näringslivscentrum – för ett mer konkurrenskraftigt Lysekil

Vi känner så väl igen Lysekil som Staden vid havet och en av Bohusläns många pärlor. Lysekil är traditionellt en sommarstad med flerdubblat invånarantal under sommarhalvåret. Kommunen har samtidigt mycket mer att erbjuda i form av förstklassigt året-runt boende och bra etableringsmöjligheter för företag.

Lysekil växer både som året-runt destination och som boende- och etableringsort.
– Vi har för avsikt att klättra i Svenskt Näringslivs rankningar och siktar på plats 20 till år 2020. Det är en djärv ambition men vi vet att vi kan lyckas tack vare den starka utveckling som pågår i vår kommun och vår region som helhet, säger Lysekils näringslivschef Michael Johansson inledningsvis.

Näringslivscentrum
Näringslivscentrum är en ideell förening som drivs av ett antal medlemsföretag, Företagarna i Lysekil, direkt anslutna företag tillsammans med Lysekils kommun.
De fastställda fokusområdena som föreningen och kommunen tillsammans arbetar med omfattar i huvudsak främjande av positiva attityder, samverkansmöjligheter mellan företag samt mellan olika sektorer (näringsliv, offentlig sektor och akademi), bättre infrastruktur och en ny företagsarena.
Näringslivscentrum är till för både nya och befintliga företag och kan fungera som en bro mellan olika sektorer. Ambitionen är att öppna möjligheter för företag, offentlig verksamhet och akademi att bygga långsiktiga kontakter så att man tillsammans kan skapa ett ännu mer konkurrenskraftigt Lysekil.

Tillväxtpotential i Norra hamnen
Det händer mycket i Lysekil just nu. Bland annat så utvecklas området Norra hamnen till ett kunskapskluster med gymnasieskola, högskolecampus i samarbete med Högskolan i Väst och en ny företagsarena som byggs upp av Näringslivscentrum.
– Vi vågar påstå att Norra hamnen är Lysekils svar på Lindholmen i Göteborg, ett område där moderna bostäder varvas med företagslokaler och en fantastisk infrastruktur för utveckling, kommenterar Ann Bjerdén Olsson, ordförande i Näringslivscentrum.
I Norra hamnen finns en enorm utvecklingspotential. Idag finns redan ett antal tillväxtbenägna verksamheter på plats samt nybyggda bostäder och en restaurang som nominerats till Årets Krögare i Restauranggalan 2012. Här har kommunen i samverkan med näringslivet för avsikt att bygga upp en framtida företagsarena för ökad samverkan.
– Visionen för den nya företagsarenan är att skapa en naturlig mötesplats för traktens företag. Tillgången till en fysisk plats att mötas på blir också en symbolik för ökad samverkan i hela regionen, understryker Ann Bjerdén Olsson.

Energi & Miljö SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Energi & Miljö
Går det att tjäna pengar på hållbarhet?

Överallt kan vi läsa omplaner för hållbart stadsplaneringsarbete. Visionen om det klimatneutrala boendet är på väg att realiseras i full skala. Långenergihus, passivhus, till och energiproducerande plushus finns på flera ställen i landet ...

Back to top