Kan Lysport dra nytta av gruvprojekt?

Lysekils hamn, Lysport, kan få en rejäl skjuts i fråga om volymer om Nordic Iron Ore och andra gruvföretag i Mellansverige skulle skeppa ut sin malm över västkusten. Samtidigt ökar volymerna stadigt i takt med att regional industri, inte minst inom området förnybar energi, trappar upp produktionen.

Om sjöfarten ska kunna utvecklas och fortsättningsvis vara ett attraktivt alternativ till de landsbaserade transporterna måste det också finnas välutrustade hamnar som kan hantera stora godsvolymer. Som enda djuphamn på Västkusten erbjuder Lysport fantastiska utvecklingsmöjligheter för en växande industri.

Fantastiska förutsättningar
Gruvnäringen expanderar. Nordic Iron Ore, samt andra gruvföretags projekt i Dalarna är högaktuella och Lysport, via en ny malmhamn i Brofjorden, tycks vara en intressant möjlighet för att kunna skeppa ut malm med riktigt stora fartyg som lastar upp till 350 000 ton.
– Vi erbjuder den enda djuphamnen på den här sidan av landet med Brofjordens fantastiska möjligheter. För att ta hand om malmutlastningen måste vi bygga en helt ny hamn här som kan ta emot de största bulkfartygen i världen som lämpar sig för transporter till exempelvis Asien. I det långa perspektivet och med de nya svaveldirektiven i åtanke så är lastning i Brofjorden ett mycket attraktivt alternativ eftersom det blir kortare distanser att köra på lågsvavligt bränsle härifrån än om man skulle köra ända inifrån Östersjön, poängterar Lysports VD Tor Carlsen.
– Nu hoppas vi att Uddevalla hamn kommer att bli den hamn som lastar malmen när produktionen drar igång 2015. Uddevalla hamn och Lysport Brofjorden kan tillsammans bli Sveriges nya Narvik.
Lysport har kort sagt fantastiska förutsättningar. Inseglingen från Nordsjön är kort och öppen, vilket möjliggör effektiva transporter både till kontinenthamnar och för omlastning till Östersjöhamnar.

Logistikcentrum för byggvaror
Med ett upptagningsområde som sträcker sig över hela Sverige satsar Lysport på fortsatt tillväxt inom sitt styrkeområde korta linjer inom Europa – Nordafrika.
– Vi hanterar framförallt skogsprodukter som pappersmassa, sågade trävaror, byggvaror, kalk i bulk som omvandlas till slurry som är en tillsats vid tillverkning av papper. Dessutom erbjuds hantering av nischade projektlaster som ofta kräver tunga lyft, exempelvis vindkraftverk eller komponenter till Preems raffinaderi i Brofjorden, berättar Tor Carlsen.
Under det senaste året har Lysport utvecklats till ett logistikcentrum för distribution av byggvaror till nordiska länder.
– Det är definitivt ett steg i rätt riktning för att föra över gods från väg till sjötransporter – ett miljövänligare alternativ helt enkelt, fortsätter Carlsen.

Nya möjligheter med vågkraftsanläggning
Seabased, som arbetar med utveckling och tillverkning av vågkraftverk, kommer inom kort börja leverera kraftverk till en större pilotanläggning som ska omfatta 420 verk, vilket blir världens största vågkraftpark. Målsättningen är att utskeppningen sker via Lysport, så man kan räkna med en hel del projekttransporter framöver.
– Det är en spännande nisch som vi har fördelen att vara med ifrån början, det är också ett verksamhetsområde som ligger rätt i tiden och som troligtvis kommer att öka volymmässigt framöver, säger Tor Carlsen.
Man hoppas på fortsatt samarbete med Seabased, som också kommer att bygga en ny fabrik på Grötö Rev.

Kryssningstrafik – ännu en möjlighet!
Det största fartyg som någonsin angjort Lysport kommer till Lysekil sommaren 2014. Kryssningsfartygets operatör har valt Lysekil för det enda stoppet i Sverige.
– Framförhållningen runt ett besök av den här digniteten är lång. Planeringen för stoppet i Lysekil är minutiös och aktiviteterna kommer att vara väl förberedda. De cirka 1250 passagerarna har möjlighet att boka in sig på en rad aktiviteter i Lysekil med omnejd. Lysekils Turistbyrå har satt ihop flera spännande paket och guider och aktivitetsföretag samt föreningar står redo.
Lysport har fått äran att ta emot flera kryssningsfartyg tidigare, bland annat ett av världens största seglande kryssningsfartyg Star Flyer som gästade hamnen i maj 2012.
– Vi är oerhört glada över att vi får representera Sverige på deras rutt i Skandinavien. Det kommer att märkas att vi har besök den här dagen! Vi hoppas också att detta kommer att vara inledningen till att Lysport kommer att etablera sig som en kryssningshamn i framtiden, vilket skapar oanade möjligheter, avslutar Tor Carlsen.

Energi & Miljö SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Energi & Miljö
Går det att tjäna pengar på hållbarhet?

Överallt kan vi läsa omplaner för hållbart stadsplaneringsarbete. Visionen om det klimatneutrala boendet är på väg att realiseras i full skala. Långenergihus, passivhus, till och energiproducerande plushus finns på flera ställen i landet ...

Back to top