Visby lasarett har hög tillgänglighet och nöjda patienter

Visby lasarett är ett modernt sjukhus där det är nära till allt. Här lär man snabbt känna de olika verksamheterna och dess medarbetare.
– Vi har en väldigt god tillgänglighet till den specialiserade vården om man jämför med andra sjukhus nationellt, säger Veronica Hermann, resursområdeschef på Visby lasarett.

Varje månad görs det mätningar om tillgängligheten på svenska sjukhus och Visby lasarett ligger hela tiden i topp.
Kömiljarden är ett stimulansbidrag som delas ut till de landsting som uppfyller vissa krav som satts för att patienterna ska få vård inom en viss tid. För att få ta del av pengarna måste landstingen kunna visa att minst 80 procent av patienterna har fått första besök, operation eller behandling inom 60 dagar.
Region Gotland hade det bästa resultatet 2012 tätt följt av Östergötland och Halland för besök respektive operation.
– Det här året har vi klarat att ta emot patienter till operation och behandling inom 60 dagar under januari, februari och mars utan några problem. Vi är ensamma i Sverige om att ha nått det målet. Tillgänglighet är en grundläggande del av sjukvården och det har vi medvetet jobbat med länge, säger Veronica Hermann.
Eva Borin, överläkare och specialitetsföreträdare för allmänkirurgi, tillägger:
– Det handlar inte bara om att vi har hög kapacitet. Vi planerar medvetet med målet att ta emot rätt patienter med rätt prioritet i rätt tid.
– Vi har hela tiden ögonen på risken för ”undanträngningseffekt”, det vill säga att kroniskt sjuka patienter inte får till exempel återbesök i tid, eftersom dessa grupper ligger utanför nuvarande regler för stimulansmedel, säger Lena Edwall, ansvarig överläkare för kvinnosjukvården.

Ett modernt akutsjukhus
Visby lasarett är ett modernt akutsjukhus. Här finns i stort sett alla specialiteter som medicin, kirurgi, infektion, ögon, öron, barn, förlossning, gyn, ortopedi, operation, intensivvård, psykiatri m.m.
Om patienten behöver akut vård på fastlandet finns en transportorganisation med helikopter.
– Vi har avtal med Karolinska sjukhuset i Stockholm om gemensam vård. Inom kvinnosjukvården så handlar det till exempel om för tidiga förlossningar. Om en gravid kvinna är kortare gången än 32 veckor så har vi inte möjlighet att ta hand om så små nyfödda barn utan de måste få vård på fastlandet. Inom de olika specialistområdena har vi klara, definierade samarbetsområden, säger Lena Edwall.
– På Visby lasarett sker en del forskning, men eftersom vårt lasarett är för litet för att vara självständigt så får vi samarbeta med andra, till exempel via Uppsala universitet eller Karolinska institutet, berättar Lena Edwall.
Gotlänningarna är i stort sett nöjda med den nuvarande sjukvården på ön.
– I patientuppföljningar får vi bra betyg både när det gäller bemötande och tillgänglighet. Gotlänningarna är mer nöjda än andra när det gäller tillgängligheten, säger Veronica Hermann.

Energi & Miljö SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Energi & Miljö
Går det att tjäna pengar på hållbarhet?

Överallt kan vi läsa omplaner för hållbart stadsplaneringsarbete. Visionen om det klimatneutrala boendet är på väg att realiseras i full skala. Långenergihus, passivhus, till och energiproducerande plushus finns på flera ställen i landet ...

Back to top