Nordens största jästtillverkare

Jästbolaget AB i Rotebro är Sveriges enda och Nordens största tillverkare av bagerijäst. Den nuvarande fabriken, som byggdes 1980, har en kapacitet på 18-19.000 ton jäst om året. – Vi har en mycket hög kapacitet och skulle kunna leverera 30 procent mer utan problem, säger Rolf Eriksson, vd på Jästbolaget.

Jästbolaget startades redan 1893 och är idag marknadsledande på jäst i Sverige och Norge.
– Vi är ett renodlat produktionsbolag som ingår i KåKå-Gruppen i Sverige. Det är ett sälj- och distributionsbolag som förser bagerier med råvaror och support i form av kompetens och utbildning av nya produkter, berättar Rolf Eriksson.
Jästbolaget producerar i huvudsak jäst för den svenska och norska marknaden och främst handlar det om det kända 50-gramspaketet.
– Där är vi marknadsledande både i Sverige och Norge, säger Rolf Eriksson.
Jästbolaget säljer också en kilos jästblock till konditorier och hantverksbagerier samt jästlösning och torkad jäst till industrier och leveransbagerier.
Den nordiska marknaden är dominerande, men Jästbolaget säljer också till Ryssland, de baltiska länderna och Tyskland. Tillsammans med ett italienskt-franskt bolag utvecklar och levererar Jästbolaget vinjäst som används vid vinframställning.

En biokemisk process
Jästtillverkning är en avancerad biokemisk process som sker i en högt automatiserad anläggning i Rotebro. Med lång erfarenhet och skickliga anställda bedriver företaget ett omfattande utvecklingsarbete för att ta fram nya produkter och producera jäst av hög kvalitet.
– Våra produkter är baserade på två olika jäststammar. En jäststam, sötjästen, är lämplig för degar där man har socker, sirap eller någon form av sötma. Den andra jäststammen är originalet som är till för osötade degar, berättar Rolf Eriksson.
Eftersom jästen har en kort hållbarhet och måste vara färsk arbetar Jästbolaget kontinuerligt med att säkerställa leveranssäkerheten.

Tuff konkurrens
– I nuläget är bageribranschen en pressad bransch med en ganska vikande marknad eftersom försäljningen minskar. Samtidigt har de stora konkurrenterna kommit in i Sverige och Norge och konkurrerar med oss. Jästbolaget är ett ganska litet företag om man jämför med stora jästproducenter så konkurrensläget har blivit väldigt tufft för oss. För tio år sedan fanns det bara Jästbolaget på marknaden men så är läget inte idag. Totalt finns det en överkapacitet i världen av jästtillverkare, säger Rolf Eriksson.
Jästbolaget säljer inte bara en råvara utan ger också mervärde till sina kunder.
– Vi är ute hos våra kunder och hjälper dem att ta fram nya produkter och erbjuder problemlösningar. Där har vi ett nära samarbete med KåKå-Gruppen och deras industribagare.
Inför framtiden ska Jästbolaget bevaka sina konkurrenter för att bibehålla en konkurrensmässig produkt.
– Vi ska vara minst lika bra som våra konkurrenter, allra helst överträffa dem, säger Rolf Eriksson avslutningsvis.

Energi & Miljö SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Energi & Miljö
Går det att tjäna pengar på hållbarhet?

Överallt kan vi läsa omplaner för hållbart stadsplaneringsarbete. Visionen om det klimatneutrala boendet är på väg att realiseras i full skala. Långenergihus, passivhus, till och energiproducerande plushus finns på flera ställen i landet ...

Back to top