Allians skräddarsyr försäkringslösningar för företag och organisationer

Allians Försäkringsmäklare i Stockholm är en registrerad och godkänd försäkringsförmedlare inom skadeförsäkring.
Företaget startades 2003 av Åke och Charlotte Arén och de äger också bolaget till 70 procent.

Allians Försäkringsmäklare sysselsätter idag ett tiotal personer och de har alla lång och gedigen erfarenhet inom försäkringsbranschen.
Allians Försäkringsmäklare arbetar med att skräddarsy försäkringslösningar och målet är att kunderna ska ha rätt försäkring till rätt pris.
– Grunden för vår verksamhet är att hjälpa organisationer, förbund, föreningar och företagsgrupperingar att stärka sitt medlemserbjudande med försäkring som förmån för medlemmarna. Vi analyserar behovet tillsammans med företrädare för organisationen. Därefter görs en kravspecifikation som i sin tur mynnar ut i ett upphandlingsunderlag. Underlaget presenteras sedan för alla tänkbara försäkringsgivare, berättar Åke Arén.

Unika lösningar
Åke Arén menar att försäkringslösningarna ska bära organisationens namn. Detta för att stärka organisationens medlemserbjudande. Allians har exempelvis skapat Bostadsrätternas fastighetsförsäkring, Sveriges Bowlinghallars förbunds hallförsäkring och Polisförbundets hemförsäkring.
– Varje gruppering är unik och genom en ordentlig behovsanalys kan vi skapa en lösning som passar just för den aktuella gruppen. Försäkringsbranschen är en väldigt konservativ bransch och man generaliserar väldigt mycket på alla försäkringslösningar. En bowlinghall har helt andra behov jämfört med en vanlig fastighet. Vårt arbete är att finna dessa behov och skapa ett skydd som är lite utöver det man kan köpa direkt av försäkringsbolagen, säger Åke Arén.

Ett 20-tal lösningar
Allians Försäkringsmäklare hanterar idag ett 20-tal olika lösningar, som man administrerar helt eller delvis.
I sin kundstock idag har Allians arbetsgivarorganisationer, fackförbund, idrottsorganisationer, företagsgrupperingar, branschförbund, ideella organisationer med mera.
– Vår styrka är att vi har ett egen utvecklat IT-system som gör att vi kan hantera ett stort antal kunder trots vår småskaliga organisation. Det är få försäkringsförmedlare som klarar det, säger Åke Arén och fortsätter:
– Vi vill vara ett förstahandsalternativ för grupperingar som vill stärka sitt medlemserbjudande med försäkring.
Utvecklingen har varit mycket god för Allians Försäkringsmäklare sedan starten för tio år sedan. Bolaget har haft en 25-procentig ökning varje år.

Energi & Miljö SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Energi & Miljö
Går det att tjäna pengar på hållbarhet?

Överallt kan vi läsa omplaner för hållbart stadsplaneringsarbete. Visionen om det klimatneutrala boendet är på väg att realiseras i full skala. Långenergihus, passivhus, till och energiproducerande plushus finns på flera ställen i landet ...

Back to top