Plattform för gränslöst samarbete - Bollebygd, Härryda och Marks kommuner visar vägen

Gränslöst samarbete. I Bollebygd, Härryda och Marks kommuner är samverkan mer än bara fina ord; samarbete är ett sätt att leva och verka för en hållbar utveckling med gemensamma frågor. De tre kommunerna arbetar med en gemensam värdegrund och tacklar utmaningar med samlade resurser. För att understryka den gemensamma visionen har man skapat BoHäM, en plattform för gränslöst samarbete.

Visionen för BoHäM grundas på gränslöst samarbete där kommungränser suddas ut.
Tillsammans utvecklar de tre kommunerna en bättre vardag med högre livskvalitet. Kommunstyrelsernas ordförande Annette Eiserman-Wikström (Härryda), Christer Johansson (Bollebygd) och Margareta Lövgren (Mark) har undertecknat visionen tillsammans med respektive vice ordförande, Mats Werner (Härryda), Pelle Pellby (dåvarande vice i Mark) och Peter Rosholm (Bollebygd) för att understryka vikten av samarbete i en gemensam och expansiv region.
– Nu ser vi oändliga möjligheter med utsuddade gränser, säger Christer Johansson.

Oändliga möjligheter
De tre kommunerna har länge haft ett bra samarbete. De arbetar gemensamt för att lösa problem som går över kommungränserna, vare sig det gäller vård, skola, IT eller infrastruktur.
Arbetet med en gemensam vision påbörjades 2007, och i augusti 2012 presenterades visionen för ett gränslöst samarbete.
– Visionen understryker vår strävan att arbeta och utvecklas tillsammans. Varje gång ett nytt projekt inleds ska vi tänka på möjligheterna med att samarbeta för att uppnå bättre resultat, säger Annette Eiserman-Wikström.
Bollebygd, Härryda och Mark har gemensamma förutsättningar och utmaningar, inte minst när det gäller infrastrukturella satsningar, men också för bostadsbyggnation, inflyttning och utbildning.
– Vi konstaterade för flera år sedan att vi har gemensamma möjligheter och att de administrativa gränserna inte får vara ett hinder för utveckling. Vi måste få utrymme för utveckling av olika projekt, oavsett om det handlar om byggnation av nya bostäder, kommunal service eller företagsetableringar, säger Christer Johansson.

Rustar för gigantisk expansion
En av BoHäM:s största framgångar hittills är att sträckan Mölnlycke – Bollebygd via Landvetter flygplats finns med i regeringens järnvägssatsning med byggstart 2020. Och det finns mer på agendan.
– Vi är unika i vårt sätt att arbeta. Tre kommuner arbetar gemensamt med fysisk planering där vi i dagsläget tar fram en utvecklingsplan för ett omfattande område i anslutning till Landvetter flygplats, ett område som sträcker sig in i våra tre kommuner och som är ett av våra viktigaste tillväxtområden just nu, säger Margareta Lövgren.
Idag arbetar cirka 3500 människor inom flygplatsområdet. Inom tio år räknar man med att det kommer röra sig om ungefär 10 000. Kommunerna måste rusta för en gigantisk expansion där bostäder, service och infrastruktur behöver byggas ut i relation till tillväxten.
– I dagsläget är det nästan omöjligt att med allmänna kommunikationer ta sig till och från Landvetter flygplats. Utvecklingen av Götalandsbanan kan lyfta hela vår region och underlätta för medvetna val när det gäller resande. Men då måste vi först låta bygga stationer utmed sträckningen så att våra mindre samhällen kan ta del av
utvecklingen, säger Mats Werner.
– Vi måste också anpassa oss efter alla de människor som bor i vår region. När de handlar, arbetar och reser tänker de inte på kommungränserna, och det borde inte vi heller göra. Vi ska verka som en enhetlig region där gränser helt enkelt suddas ut, det vinner alla på, säger Peter Rosholm, kommunstyrelsens vice ordförande i Bollebygd.

Sveriges största tillväxtregion?
Det geografiska området mellan Göteborg och Borås, där bland annat Landvetter flygplats ligger, hör till Sveriges största utvecklingsområde. Det gynnar naturligtvis Marks, Bollebygds och Härrydas kommuner som ligger mitt i all denna utveckling. Samtidigt faller stora delar av tillväxtarbetet på de tre kommunerna. Mycket handlar om att utveckla de områden som ligger närmast stationerna.
– Med tanke på våra tre kommuners starka tillväxt, inte minst tack vare flygplatsens utveckling, så kommer samhället att se helt annorlunda ut 2030. För att klara väntad expansion krävs kombinationstrafik och därmed möjlighet att försörja både nya och gamla samhällen med spårbunden kollektivtrafik, säger Annette Eiserman-Wikström.
– För att utvecklingsarbetet ska vara långsiktigt hållbart måste man väva in alla visioner, det vill säga redan idag planera för hur framtidens samhälle kommer att se ut, säger Lisa Dahlberg, vice ordförande i Mark. Den långsiktiga ambitionen borde vara att omvandla Landvetter flygplats till ett resecentrum för alla transportslag.

Energi & Miljö SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Energi & Miljö
Går det att tjäna pengar på hållbarhet?

Överallt kan vi läsa omplaner för hållbart stadsplaneringsarbete. Visionen om det klimatneutrala boendet är på väg att realiseras i full skala. Långenergihus, passivhus, till och energiproducerande plushus finns på flera ställen i landet ...

Back to top