Folkuniversitetet utbildar långsiktigt hållbart

Intresset för hållbara lösningar ökar ständigt och inte minst i takt med att ny teknik möjliggör ekonomisk gångbarhet i energi- och resurssnåla projekt. Sverige går i flera avseenden som föregångare när det gäller grön teknik. All denna utveckling kräver kompetent arbetskraft, både idag och i framtiden. Här är Folkuniversitetet som anordnare av YH-utbildningar en viktig partner för en fortsatt hållbar expansion.

Yrkeshögskolan (YH) samverkar med företag och organisationer i alla storlekar och inom alla branscher där det finns ett uttalat behov av arbetskraft. Folkuniversitetet är en av Sveriges främsta utbildningsanordnare som erbjuder skräddarsydda YH-utbildningar framförallt inom bristyrken där chanserna är som störst gällande arbete direkt efter studierna.
Hållbart byggande, vindkraftsteknik, vindkraftsprojektering och VA-projektering är exempel på branscher som behöver långsiktig kompetensförsörjning och där Folkuniversitetet erbjuder utbildningar som svarar på ett stort och växande behov.

Först inom hållbart byggande
Konkurrensen om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning är hög över hela Sverige. Folkuniversitetet har idag det bredaste utbudet av yrkeshögskoleutbildningar i landet med över 40 olika program fördelade på 19 orter.
Mölndal är den studieort som idag har flest yrkeshögskoleutbildningar i Folkuniversitetets regi med sex olika program, samtliga med stark koppling till den lokala och regionala industrin – och inte minst hållbarhet. De sex programmen är: Kock inom hållbar gastronomi, Kvalificerad försäljare inom miljöteknik och förnybar energi, VA-projektör, Vindkrafttekniker, Vindkraftprojektör och Trädgårdsmästare med specialisering hälsa, kultur och miljö.
I Alingsås erbjuds programmet Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande, en med tanke på stundande hållbarhetsdirektiv inom byggbranschen högaktuell yrkeshögskoleutbildning med mycket stor potential.
– Den nya utbildningen i Alingsås har varit mycket efterlängtad med bland andra Passivhuscentrum som drivande aktör för att realisera projektet. Detta är också den första yrkeshögskoleutbildningen som har en specifik inriktning mot hållbart byggande och vi är mycket stolta över att vara först i Sverige på området, säger utbildningsledare Ulrika Hynell.

Hållbarhet som gemensam nämnare
Folkuniversitetet har varit med sedan starten av den tvååriga KY-utbildningen Energitekniker med inriktning vindkraft tillsammans med kommun och näringsliv i Varberg.
Den helt nya ettåriga utbildningen för Vindkrafttekniker i Mölndal vänder sig till dem som redan har grundläggande elkunskaper och viss yrkeserfarenhet. Utbildningen erbjuds på deldistans då vindkraftteknikerns yrkesarena är internationell och har även fått sällskap i Mölndal av tre andra skarpt hållbarhetsinriktade utbildningar med Kvalificerad försäljare inom miljöteknik och förnybar energi, VA-projektör och Vindkraftprojektör. Den gemensamma nämnaren är hållbar teknikutveckling.
– Vi har utvecklat utbildningarna för Vindkrafttekniker och Vindkraftprojektör tillsammans med branschen. Vi har ökat flexibiliteten genom att utveckla dessa utbildningar som deldistans och distans efter branschens önskemål, ofta har studenterna redan arbete som de bedriver vid sidan av studierna. Vi har också en dialog med universitet och högskolor som har utbildningar inriktade på vindkraft, bland andra Högskolan på Gotland, Chalmers och Högskolan i Halmstad, berättar Ulrika Hynell vidare.
När det gäller utbildningen Kvalificerad försäljare inom miljöteknik och förnybar energi bryter Folkuniversitetet ny mark i Sverige. Utbildningen kan sökas av alla med grundläggande behörighet och adresserar ett enormt behov som finns i gränslandet mellan nya energitjänster och försäljning.

Framstående samhällsbyggarutbildning
Arbetsmarknaden för VA-projektörer är enorm. Här har Folkuniversitetet erfarenhet från liknande utbildningar som järnvägsprojektör och vindkraftprojektör.
– För den som vill arbeta med samhällets grundläggande system är VA-projektör ett bra val, kommenterar Ulrika Hynell.
Överallt behövs det välfungerande VA-nät, så det kommer alltid att finnas ett behov på marknaden och just nu är det extra påtagligt i takt med att gamla nät ska bytas ut och nybyggnation av fastigheter börjar komma igång igen efter krisen.
Företag som anställer VA-projektörer är framstående samhällsbyggare som WSP, Sweco, Ramböll, ÅF och Atkins.

Energi & Miljö SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Energi & Miljö
Går det att tjäna pengar på hållbarhet?

Överallt kan vi läsa omplaner för hållbart stadsplaneringsarbete. Visionen om det klimatneutrala boendet är på väg att realiseras i full skala. Långenergihus, passivhus, till och energiproducerande plushus finns på flera ställen i landet ...

Back to top