Den mest miljö- och energieffektivaste biogasanläggningen på Wapnö gård

Genom analys av gårdens behov av energi fastslogs att kyla vara en stor del. Frågan blev hur skall vi få kyla av gödsel? Att korna kan producera värme det visste vi, och vi vet att kon är varm och go, samt att vid kylning av mjölken har vi utvunnit värme i många år för uppvärmning av gårdshotell, bostäder, mejeri mm.

Att värme kan ge kyla genom absorptionsteknik är känt men temperaturen måste vara betydligt högre än den temperatur som kylvattnet från gasmotorn blir. Lösningen blev då återvinning av avgastemperaturen som är 5-600 grader. Med denna temperatur, får vi ett vatten, med en temperatur till absorptionsmaskin som är tillräcklig efter lite ombyggnad av maskinen.

Vid byggnation av biogasanläggning, blir det en känsla av att det finns värmeöverskott, vilket Wapnö anläggning inte kommer att ha. All energi vill vi ta hand om och även använda den värme som idag utvinnes vid mjölkningen. Den värmen passar bra att värma reaktorn. Byggnationen och planeringen medför att vi vågar ange att detta är den energieffektivaste biogasanläggningen som byggts, tills någon annan visar annat.

Biogasanläggningar är inte bara rena från utsläpp. Större kraftvärmeverk har krav på sig att rena avgaserna för att minska utsläppen. Detta krav finns inte ännu för de mindre, men kommer säkert i framtiden och bör kanske komma som ett led in om stöd för uppbyggnad skall ges.

Wapnö har till sin bioagasanläggning investerat drygt en miljon extra för att uppnå det minsta utsläpp av - och få ett lågt NOx tal. Detta sker via ureatillsättning vilket är en teknik som finns vid större kraftvärmeverk, moderna miljöklassade lastbilar m.m. Låga utsläpp och mängden förnyelsebar energi från biogasanläggningen blir den miljöeffektivaste biogasanläggningen som uppförts.
Wapnös kor bidrar med mjölk, kött, gödsel som ger förnyelsebar energi i form av el, värme, kyla samt växtnäring till odlingen på Wapnö gård.
”Wapnös kor bidrar med mjölk, kött, gödsel som ger förnyelsebar energi i form av el, värme, kyla samt växtnäring till odlingen på Wapnö gård.”

Wapnö biogas kommer att röta ca 40.000 ton gödsel, rester av foder, grödor till metangas. Av den totala rötningsmängden blir ca 3.000 ton förnyelsebar energi i form av värme, kyla och el via en gasmotor. 37.000 ton blir växtnäring för Härodlat ® foder, mjöl och annat som odlas på Wapnö fälten.
När du som konsument äter och dricker Härproducerat® från Wapnö bidrar du till ett kretslopp som ger förnyelsebar energi på ett miljöeffektivt sätt. Ett sätt att klimatkompensera på hemmaplan.
Deltag i kretsloppslånet. Se.www.wapno.se

Energi & Miljö SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Energi & Miljö
Går det att tjäna pengar på hållbarhet?

Överallt kan vi läsa omplaner för hållbart stadsplaneringsarbete. Visionen om det klimatneutrala boendet är på väg att realiseras i full skala. Långenergihus, passivhus, till och energiproducerande plushus finns på flera ställen i landet ...

Back to top