Näringsliv 2013-3

Energi & Miljö SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Energi & Miljö
Går det att tjäna pengar på hållbarhet?

Överallt kan vi läsa omplaner för hållbart stadsplaneringsarbete. Visionen om det klimatneutrala boendet är på väg att realiseras i full skala. Långenergihus, passivhus, till och energiproducerande plushus finns på flera ställen i landet ...

Artiklar i detta nummer
Back to top