Kreativ teknikmiljö föder nya företag

Det är en fantastiskt företagsam samling av studenter och forskare som verkar vid Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet. Profilområdena material- och energivetenskap genomsyrar alla utbildningar vid institutionen och antalet företag som startats av studenter och forskare från just institutionen för teknikvetenskaper är imponerande.

Forskningsnära utbildning tycks vara ett gemensamt drag för de fyra institutionerna i Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet. Här möts forskare och studenter från Matematiska institutionen, Institutionen för fysik och astronomi, Institutionen för teknikvetenskaper samt Institutionen för kemi. Studenterna kommer i kontakt med aktuell och i många fall världsledande forskning under hela sin utbildning vilket naturligtvis ökar motivationen.

Ny masterutbildning med unik prägel
Institutionen för teknikvetenskaper medverkar i tolv utbildningsprogram varav sju är civilingenjörsprogram med inriktningarna elektroteknik, teknisk fysik, teknisk fysik med materialvetenskap, energisystem, kemiteknik, system i teknik och samhälle samt informationsteknologi.
Institutionen ansvarar för tre högskoleingenjörsutbildningar i byggteknik, maskinteknik och elektroteknik samt tre masterutbildningar med inriktningarna förnybar elgenerering, industriell ledning och innovation samt energiteknik. Det sista är ett nytt program som startar i höst inom ramarna för InnoEnergy, ett paneuropeiskt samarbete inom energirelaterad forskning och utbildning. 
– Vi tycker det är oerhört spännande att få vara en del av utvecklingen inom InnoEnergy. Studenterna kommer att rekryteras från hela världen och studierna kommer att bedrivas vid flera olika europeiska lärosäten. Det betyder att de läser ett år här hos oss och ett år vid något av våra partneruniversitet i Europa. Vi har en mycket stark energiforskning här i Uppsala som vi vill visa upp, därför är detta en möjlighet som vi helt enkelt in
te kunde missa, säger Mikael Jonsson, prefekt vid Institutionen för teknikvetenskaper.

Stark entreprenörsanda
Materialforskningen vid Ångströmslaboratoriet är internationellt ledande och influerar starkt samtliga utbildningar vid de fyra institutionerna. Kunskaperna inom materialområdet har också banat väg för etablering av Ångström Materialakademi, ÅMA, en strategisk forskningsplattform som leds av UU Innovation. Genom ÅMA skapas möjlighet till ökat samarbete mellan materialforskningen på Ångströmlaboratoriet och näringslivet. Målet är att mer kunskap från forskningen ska komma ut i samhället.
Den kreativa miljön har genererat många spin-offs i form av avknoppningsföretag och patent.
– I stort sett alla våra studenter kommer i kontakt med lärare som varit med och startat företag, säger Ilia Katardjiev, studierektor vid Institutionen för teknikvetenskaper.
Den starka entreprenörsandan bland forskarna influerar också studenterna. Många startar egna företag direkt efter studierna, andra går vidare med forskning och blir således en del av den skarpa utvecklingsmiljön i Ångströmslaboratoriet.
– Eftersom studenterna får knyta kontakter med industrin tidigt så är det aldrig några problem för dem att få jobb efter sina studier, upplyser Lars Ericsson, tidigare studierektor vid Institutionen för teknikvetenskaper. För studenter med ett extra starkt entreprenörsintresse finns möjligheten att välja den mycket populära Entreprenörskolan under det sista året i utbildningen.


Utbildning SNL 2013-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-2

Huvudtema: Utbildning
Sverige mot världen?

I princip dagligen kan vi läsa i dagstidningarna om hur outsourcing och nedskärningar hotar våra svenska företag. Det som kanske inte alltid kommer fram är hur en ökad global konkurrens framförallt hotar den långsiktiga tillgången till framstående kompetens i Sverige.

Back to top