CLUK vill sprida kunskap på bred front genom samarbete med akademin

Centrum för Livsmedelsutveckling i Karlshamn (CLUK) har etablerats för att driva utvecklingen inom livsmedelsindustrin. Via CLUK får små som stora aktörer hjälp med affärs- och produktutveckling samt småskalig produktion. De får även tillgång till provkök och testanläggning i CLUK:s egna lokaler i Karlshamn. Nästa steg blir nu att etablera långsiktiga kontakter med universitet och högskolor för att sprida kunskap och nyttiggöra forskningsresultat. Dessutom söker CLUK skapa intresse bland studenter för vad livsmedelsbranschen kan erbjuda och knyta kontakt med framtidens arbetskraft inom livsmedelsindustrin.

I Karlshamn finns sedan decennier tillbaka en stark lokal kunskap och tradition kring framställning av livsmedel. Livsmedelsproduktion är ett av kommunens strategiska utvecklingsområden och CLUK etablerades 2009 för att främja innovationer och bevara den långa tradition av hantverk och kunnande som finns inom livsmedelsbranschen i Karlshamn.
– Vi fungerar många gånger som en förmedlare av kunskap i vår roll som gemensam nämnare för näringsliv och akademi. Vi kan förena livsmedelsproducenter med den kompetens som finns inom akademin gällande process- och livsmedelsteknik. Vi arbetar nu med att knyta kontakter för framtida samarbeten med innovationscenter på universitet och högskolor i framförallt södra Sverige, berättar verksamhetsledare Cissi Lingerud som själv är utbildad livsmedelskemist.
Högskolan i Kristianstad och YTH Helsingborg (Lunds universitet) har redan visat intresse genom att göra studiebesök på CLUK.

Mycket kunskap att erbjuda
Det är troligtvis strävan efter det genuina och det närproducerade som skapat en så pass stor efterfrågan på CLUK:s tjänster. Många små- och medelstora aktörer har behov av att testa sina produkter i mindre skala, men få har tillgång till de testanläggningar som krävs för optimal utvärdering. CLUK erbjuder faciliteter för testproduktion av mindre batcher. Samtidigt är anläggningen tillräckligt flexibel för att anpassas till både större och mindre projekt.
För de riktigt stora producenterna erbjuder CLUK en kunskapsdriven laboratoriemiljö för pilotförsök som kan förbättra kvalitet och kontinuitet i produktionsprocessen.
– Vi har mycket kunskap att erbjuda och sedan starten har vi anordnat kurser för småföretagare. Vi vill nu sprida all denna kunskap på en bredare front och koppla våra idéer till innovationscenter som finns på universitet och högskolor. Vi kan bidra med de praktiska delarna som exempelvis provkök, men även med affärsrådgivning och idéer kring vidareutveckling av produkter, förklarar Cissi Lingerud.

Bra partner genom hela arbetslivet
Projektet CLUK är finansierat via EUs regionala utvecklingsfond, Region Skåne, Region Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge, Karlshamn, Sölvesborg och Karlskrona Kommun fram till december 2013. Därefter ska verksamheten drivas i egen regi.
– Vi får förfrågningar från lärosäten som vill besöka oss, så vi vet att det finns ett genuint intresse kring vår verksamhet. För oss är det oerhört viktigt att få visa vad vi kan och knyta kontakter med studenter som så småningom kommer att arbeta inom livsmedelsbranschen. Förhoppningsvis tänker de på oss så fort deras verksamhet är i behov av utveckling. Eftersom vi kan bidra med i princip allt från produktutformning till test och verifikation är vi en bra partner att ha med sig under hela arbetslivet, säger Cissi Lingerud som avslutning.


Utbildning SNL 2013-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-2

Huvudtema: Utbildning
Sverige mot världen?

I princip dagligen kan vi läsa i dagstidningarna om hur outsourcing och nedskärningar hotar våra svenska företag. Det som kanske inte alltid kommer fram är hur en ökad global konkurrens framförallt hotar den långsiktiga tillgången till framstående kompetens i Sverige.

Back to top