Bemanningsföretag hjälper drivna individer att göra karriär

Peak IT & Office erbjuder en snabb väg in i IT-branschen för den som är motiverad och verkligen vill göra skillnad. Företaget har tjänster på alla nivåer, från enklare helpdesktjänster till de mest avancerade nätverks- och utvecklingsuppdragen. Peak satsar på kontinuerlig utbildning där medarbetarna får möjlighet att ta certifikat som gäller över hela världen. Mest utmärkande för Peak är den positiva inställningen där individen alltid är i centrum. De anställdas utveckling genererar utveckling för företaget.

Peak IT & Office är ett expansivt IT-bemanningsföretag som alltid är på jakt efter duktiga medarbetare inom områden som servicedesk, support, nätverk, drift, systemutveckling och test. Vd Klas Bonde etablerade den svenska verksamheten 2007 med visionen att skapa en nytänkande, smart organisation som kunde växa tillsammans med medarbetarna. Peak fanns då redan i Holland och där hade man framgångsrikt etablerat en kultur där utbildning öppnade nya möjligheter för människor i branschen och samtidigt skapade tillväxt för det egna företaget.

Individuella mål i centrum
Klas Bonde tillämpade konceptet i det svenska företaget med mycket goda resultat. Idag är Peak ett av branschens mest snabbväxande konsultföretag med kompetens inom allt från servicedesk till programvaruutveckling.
– Hos oss kan man börja med en junior tjänst inom exempelvis servicedesk och bygga på sin kompetens efter hand. Vi börjar alltid en anställning med att ta fram en utvecklingsplan för individen, där målen med anställningen är tydligt illustrerade. Vi hjälper och stöttar därefter varje anställd så att målen kan realiseras, förklarar Klas Bonde.
Peak är specialister på att ta vara på kompetens och tillämpar en matchningsprocess för varje uppdrag. För att få människor att växa så måste uppdraget utgöra en viss utmaning. När samma person har varit på ett uppdrag under en längre tid erbjuds nya möjligheter i form av ett mer avancerat uppdrag. Under resans gång fortbildas konsulten och möjlighet ges att ta nya certifikat beroende på vad som krävs för att uppnå de individuella målen.

Erbjuds anställning hos kunderna
Peak rekryterar hela tiden oavsett konjunktur.
– Vår affärsmodell är framgångsrik eftersom folk trivs och vill arbeta här. Då gör de också ett bra jobb och blir omtyckta bland kunderna. Vi räknar också med att konsulterna erbjudsanställning ute hos våra kunder, och är positiva till det, fortsätter Klas Bonde.
Över 200 personer går årligen över till anställning hos kunderna, så Peak måste ständigt fylla på med ny kompetens.
– Vi rekryterar från hela landet, det är en viss utmaning att få människor att flytta men vi har lyckats lösa det genom att erbjuda lägenhet under en viss tid. Det ger extra trygghet och våra medarbetare kan då i lugn och ro leta efter ett eget boende under tiden som de arbetar för oss.

Resurs för Sverige
Peak är en resurs för Sveriges växande IT-bransch. Merparten av de anställda befinner sig i början av sin karriär, varpå Peak även fyller en viktig samhällsfunktion och bidrar till att bekämpa ungdomsarbetslösheten som i stort sett alla kommuner i Sverige brottas med.
– På en orolig marknad kan det kännas tryggt att hyra in personal vid behov. Då är vi en flexibel och kompetent partner med hög tillgänglighet. Vid ökat behov kan vi skicka fler konsulter och våra kunder slipper dyra rekryteringsprocesser. Om det funkar bra med våra konsulter är vi som sagt positiva till att de stannar kvar och tar en anställning hos kunden. Vi ser helt enkelt att alla parter vinner på konceptet, rundar Klas Bonde av med.


Utbildning SNL 2013-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-2

Huvudtema: Utbildning
Sverige mot världen?

I princip dagligen kan vi läsa i dagstidningarna om hur outsourcing och nedskärningar hotar våra svenska företag. Det som kanske inte alltid kommer fram är hur en ökad global konkurrens framförallt hotar den långsiktiga tillgången till framstående kompetens i Sverige.

Back to top