Automotive Sweden synliggör den västsvenska fordonsbranschen

Det västsvenska industriarvet med fordonsindustrin som tyngdpunkt influerar och nyanserar dagens verksamheter på Norra Älvstranden och Lindholmen Science Park till stor del. Lindholmen Science Park utgör tillsammans med Innovatum Trollhättan en livsnerv för forskning och utveckling inom Automotive. Automotive Sweden är till för att främja samarbete mellan den västsvenska fordonsindustrin och resten av världen.

Norra Älvstranden är ett av Göteborgsregionens mest expansiva områden med nybyggnation av både bostäder och företagslokaler, bland annat i anslutning till Lindholmen Science Park. Här finns traditionellt mycket av den kunskap som en gång grundade vår svenska fordonsindustri samlad, kompetens som tas tillvara och vidareförädlas bland annat genom nya forsknings- och utvecklingsprojekt.
Volvo Cars och Geely får exempelvis ett nytt forskningscenter som nu är under uppbyggnad på Lindholmen Science Park. Detta kommer förhoppningsvis att influera även andra aktörer till att våga satsa på utveckling inom fordonsindustrin.

Skapar underlag för samarbete
Business Region Göteborg (BRG) driver utvecklingsprojekt inriktade på ett antal branscher för att stimulera tillväxt. Automotive är ett av dessa profilområden liksom Infrastruktur och logistik samt Affärsdriven miljöutveckling som också angränsar till fordonsindustrin.
Malin Norén är affärsområdeschef för Automotive Sweden, en samverkansplattform för fordonsindustrin som finansieras av BRG, Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad. Automotive Sweden arbetar för att stötta och utveckla fordonsbranschen i Västsverige.
– Fordonsbranschen är långt ifrån en regional fråga, vi måste knyta samarbeten både nationellt och internationellt för att skapa ett bra underlag för våra svenska aktörer. Vi har länge konstaterat att vi behöver mer kunskap och mer samarbete. Automotive Sweden är till för att stötta och skapa förutsättningar för forskning och företagande, vår målsättning är då tydlig – vi vill stärka det svenska fordonsklustrets position på den internationella arenan, förklarar Malin Norén.

Mottagargrupp på över 5000 personer
Automotive Sweden anordnar ett tiotal seminarier och konferenser årligen, varav den största är Automotive Forum som hålls i maj månad i Göteborg.
– När vi först började med vår verksamhet hade vi en mottagargrupp på ett par hundra personer. Idag når vi över 5000 människor. Det är tjänstemän inom kommun och landsting, politiker, forskare, utvecklingsledare och beslutsfattare inom fordonsindustrin samt underleverantörer som påverkas av branschen. Det vi erbjuder är en kostnadsfri omvärldsbevakning över vad som händer inom fordonsindustrin både regionalt, nationellt och internationellt. Vi medverkar också på Almedalsveckan för att lyfta frågor av nationell karaktär för branschen, berättar Malin Norén.
Automotive Sweden använder konferenserna som ett verktyg för att knyta långsiktiga kontakter och informera om vad som händer inom fordonsbranschen. Ur ett långsiktigt perspektiv så handlar mycket om att öka teknikintresset och bidra till att branschen blir en ännu mer attraktiv arbetsmarknad.

Automotive Forum
Temat för konferensen Automotive Forum den 14 maj i år är innovation. Konferensen kommer att ha mellan 20 – 25 talare, bland annat inom hållbara innovationer där Bo Dahlbom kommer att figurera. Miljöforskaren Johan Rockström kommer att hålla inledningstalet.
– Vi hoppas på att samla upp till 400 besökare varav merparten kommer från Sverige, men även en del internationella kontakter är inbjudna så vi hoppas naturligtvis på en mix av svenska och utländska intressenter, säger Malin Norén avslutningsvis.


Utbildning SNL 2013-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-2

Huvudtema: Utbildning
Sverige mot världen?

I princip dagligen kan vi läsa i dagstidningarna om hur outsourcing och nedskärningar hotar våra svenska företag. Det som kanske inte alltid kommer fram är hur en ökad global konkurrens framförallt hotar den långsiktiga tillgången till framstående kompetens i Sverige.

Back to top