Nobina – ett växande bussbolag i Helsingborg

Nobina Sverige AB är landets ledande bussföretag och har varje år mer än 200 miljoner påstigande kunder i den linjelagda, offentliga busstrafiken. Det betyder att nästan var tredje bussresa i Sverige sker med Nobina. Nobina i Helsingborg står nu inför en kraftig ökning då företaget tar över stadstrafiken den 2 juni 2013.

– Från och med den 2 juni kör vi i stort sett all kollektivtrafik i norra Skåne. Vi har också lite beställningstrafik, men vår huvudverksamhet är upphandlad trafik, berättar Anders Ekelund, trafikchef på Nobina i Helsingborg.
Företaget har i dagsläget cirka 360 anställda i norra Skåne, men efter övertagandet av stadstrafiken i Helsingborg kommer personalstyrkan att uppgå till cirka 600. Antalet bussar kommer att öka från dagens 135-140 till cirka 220 bussar efter den 2 juni.
Nobina Sverige bedriver linjetrafik på entreprenad åt uppdragsgivare i hela landet, som till exempel SL, Västtrafik och Skånetrafiken. Verksamheten bedrivs i ett 20-tal lokala trafikområden med garage, verkstäder och kontor på över 100 orter runtom i Sverige.
Företaget ingår i Nobinakoncernen som är ett av Europas tio största företag inom persontransporter.

En stark organisation
– Vi har en stark central organisation, som har lång erfarenhet, och vi har en lokal anknytning. I samband med att vi har en stark lokal organisation så har vi ett stort självbestämmande och får mycket befogenheter lokalt, säger Anders Ekelund.
Att ta ansvar för miljön i samhället är en av Nobinas grundstenar. För ett gott miljöarbete krävs det många olika parametrar i samspel – allt från förarens körsätt till vilket sorts bränsle som används i bussarna. Därför har Nobina Sverige en långsiktig strategi runt miljö.
– En person i vår organisation jobbar i stort sett halvtid med bara miljöfrågor. Han gör uppföljningar när det gäller utsläpp, inköp av kem etc. Allt för att vi ska följa de lagkrav och regler som finns. När det gäller miljöfrågor så ligger Nobina i framkant, säger Anders Ekelund.

Nöjda kunder
Ett annat område som Nobina sätter högt på dagordningen är kundnöjdhet.
– Skånetrafiken gör mätningar två gånger om året om kundnöjdheten och i höstas fick vi ett väldigt gott betyg. Kundnöjdhet är något som man alltid får jobba med och det sitter ju mycket i mjukvaran. Det är den som möter kunden som kan påverka detta i mångt och mycket, säger Anders Ekelund.
Nobina Sverige AB har drygt 6000 anställda, 2300 bussar och en omsättning på drygt 4,4 miljarder kronor per år.


Nordvästra Skåne SNL 2013-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-2

Huvudtema: Nordvästra Skåne
Attraktiv Familj ska växa och utvecklas hållbart

Skåne Nordväst är en attraktiv del av den dynamiska Öresundsregionen. Här finns goda förutsättningar och stora möjligheter. Det bor nästan 330 000 människor och över 30 000 företag är verksamma i området.

Back to top