NCC – ett heltäckande byggbolag

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag.
– Vi utför helhetsåtaganden och gör allt från första skiss till färdig byggnad, säger Joakim Lindahl, avdelningschef för NCC Construction Helsingborg – Halmstad.

NCC:s vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation.
NCC Construction står för all verksamhet som har med bygg, anläggning och infrastruktur att göra – från markarbeten till affärsfastigheter och boendehus.
Avdelningen Helsingborg-Halmstad sysselsätter cirka 300 anställda och har sitt upptagningsområde i nordvästra Skåne och södra Halland.
– I Helsingborg har vi en husgrupp som bygger all nyproduktion, allt från industrier och affärslokaler till bostäder. En annan grupp arbetar med ROT-jobb och det kan vara såväl små byggen som stora ombyggnader av fastigheter. Kostnaderna på projekten kan variera från 100 kronor upp till 60-70 miljoner, berättar Joakim Lindahl.
En avdelning arbetar med anläggning och markjobb och är specialiserad på fjärrvärmedragningar och bredbandsläggning.

Aktuella projekt
NCC i Helsingborg utför nu ett projekt för det tyska byggvaruhuset Hornbach.
– Vi är den första svenska totalentreprenören som bygger åt Hornbach. Det ska bli en anläggning på cirka 18.000 kvadratmeter och står klart i april-maj i år, berättar Joakim Lindahl.
Ett annat aktuellt projekt för NCC har man utvecklat tillsammans med en beställare som heter Garnito.
– För en byggare är detta det ultimata projektet eftersom vi ska göra både nyproduktion, ombyggnad och påbyggnad, säger Joakim Lindahl.

Bildades 1988
NCC bildades 1988 i samband med en fusion mellan JCC och ABV. Koncernen består av fyra olika affärsområden: NCC Construction, NCC Property Development, NCC Boende och NCC Roads.
NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden, men bolaget har även verksamhet i Tyskland och Baltikum.
Omsättningen inom NCC Construction Sverige var under 2012 cirka 25 miljarder kronor och koncernen sysselsätter cirka 7.500 anställda.
– Min målsättning med den här avdelningen är att vi ska bli större och stabilare. Vi behöver inte växa jättemycket, men vår tanke är att vi alltid ska vara kundernas förstaval, säger Joakim Lindahl.
Joakim började arbeta på NCC 1999 som trainee och har sedan avancerat till arbetsledare, platschef, entreprenadingenjör, entreprenadchef och avdelningschef.


Nordvästra Skåne SNL 2013-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-2

Huvudtema: Nordvästra Skåne
Attraktiv Familj ska växa och utvecklas hållbart

Skåne Nordväst är en attraktiv del av den dynamiska Öresundsregionen. Här finns goda förutsättningar och stora möjligheter. Det bor nästan 330 000 människor och över 30 000 företag är verksamma i området.

Back to top