Länsförsäkringar förstärker sin position i Skåne

Dagens Länsförsäkringar erbjuder privat-, företags- och lantbrukskunder ett brett spektra av tjänster inom bank, sak- och personförsäkring, livförsäkring och fastighetsförmedling. Genom att stärka sin lokala närvaro och ännu tydligare marknadsföra sitt helhetserbjudande siktar företaget på att ta en ännu starkare position i Skåne.

Merparten av de 23 lokalkontoren har grunder i de brandstodsföreningar som växte fram i svenska lantbrukssamhällen under 1800-talets början. Tanken var att fastighetsägare tillsammans skulle skapa trygghet genom att ta ömsesidigt ansvar för kostnaderna vid uppbyggnad efter brand eller annan skada. Detta är ursprunget för Länsförsäkringar Skåne som med huvudkontor i Helsingborg fortsätter att värna om kundernas och det lokala samhällets trygghet.

Växer i takt med kunderna
Länsförsäkringar har sedan bankverksamheten etablerades på privatsidan för snart två decennier sedan stärkt sin närvaro som utmanare till storbankerna. Sedan några år tillbaka erbjuder Länsförsäkringar även banktjänster till små- och medelstora företag. Tillväxten inom företagssegmentet är god och för de kunder som redan har en bra relation med företaget på försäkringssidan eller har Länsförsäkringar bank för sin privatekonomi är ett byte inget stort steg.
– Vi strävar efter att vara en livslång och engagerad kunskapspartner för våra kunder, säger Susanne Petersson, VD i Länsförsäkringar Skåne. Vi har under flera år sett att våra kunder uppskattar det värde vi skapar för dem. De höga betygen i Svenskt Kvalitetsindex är ett av bevisen för detta. Våra kunder är också våra ägare och tillsammans med dem skapar vi tillväxt och trygghet vilket är till nytta för bolaget, kunderna och det lokala samhället.

Styrkan med allt under samma tak
Vi har kontstaterat att det som är specifikt utmärkande för Länsförsäkringar är närheten till kunderna, så har det alltid varit och det är inte så konstigt med tanke på att kunderna också äger bolaget. Oavsett om det handlar om försäkring, banktjänster, bolån eller fastighetsförmedling så står Länsförsäkringar framförallt för enkelhet, hög tillgänglighet och trygghet. En nöjd kund blir dessutom ofta nyfiken på vad mer som erbjuds vilket skapar ytterligare affärer och relationer.
– Vi ska bli de befintliga försäkringskundernas naturliga val av bank. Vi har ett starkt fäste i Skåne och vi är det största länsbolaget av alla i landet. Vi ser en stor tillväxtpotential i regionen och har öppnat ett nytt kontor i Ängelholm i syfte att komma ännu närmare våra kunder, förklarar Susanne Petersson.

Sveriges nöjdaste kunder
I Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätningar får Länsförsäkringar gång på gång toppbetyg med Sveriges nöjdaste bankkunder på privatsidan. Under 2012 hade Länsförsäkringar enligt SKI:s mätningar landets nöjdaste sakförsäkringskunder på både privat- och företagssidan.
– Jag tror att en av anledningarna till att vi får så bra betyg är att vi arbetar mycket förebyggande för att förhindra skador. Vi besöker både privatpersoner och företag för att hjälpa dem att öka säkerheten och kan därmed bidra med att skapa säkrare miljöer. Ökad trygghet bidrar till färre skador vilket är en vinst för båda parter, säger Susanne Petersson.
Länsförsäkringar grundades en gång i tiden för att göra en insats för både individen, familjen, företaget och samhället och dagens verksamhet utvecklas fortfarande med samma grundläggande filosofi.


Nordvästra Skåne SNL 2013-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-2

Huvudtema: Nordvästra Skåne
Attraktiv Familj ska växa och utvecklas hållbart

Skåne Nordväst är en attraktiv del av den dynamiska Öresundsregionen. Här finns goda förutsättningar och stora möjligheter. Det bor nästan 330 000 människor och över 30 000 företag är verksamma i området.

Back to top