IPOS skapar unika förutsättningar för nyetableringar och tillväxt för Helsingborg

Kemira Kemi AB lade grunden till Industry Park of Sweden (IPOS) för drygt tio år sedan. Industriparken bestod till en början enbart av Kemiras egna verksamheter, det vill säga tillverkning av produkter till pappers- och massaindustrin och framställning av vattenreningslösningar till kommunala reningsverk i Sverige samt även för export. Idag är läget annorlunda efter en kraftig utveckling under det senaste decenniet. Snart räknar man med ett 20-tal olika företag i parken var man idag sysselsätter ca 700 personer varav 300 på Kemira.

All infrastruktur finns på plats i IPOS. Förutom den fördelaktiga logistiken där väg, järnväg och inte minst den egna hamnen möts, så har alla företag i industriparken tillgång till prispressad och dessutom grön energi genom ett slutet kretslopp där ånga och spillvärme återvinns i alla led.
– Grunden för hela industriparkskonceptet är att all service ska finnas på plats, förklarar industriparkschef Jan Bech-Sörensen. Vi erbjuder både lokaler och industrimark, samt möjlighet att ansluta sig till våra nät för energi och andra industrinyttigheter. Det kan inte bli enklare – företagen kan komma hit och starta upp sin verksamhet utan att först behöva bygga ut infrastrukturen själva.

Bara fördelar
Förutom kostnadsfördelar innebär konceptet en förbättrad miljöprofil där IPOS har system för återvinning av material och energi på plats. En stor industriorienterad serviceorganisation levererar tjänster till parkens hyresgäster och externa kunder. Allt från tillfällig extrahjälp i produktionen till avancerade automationstjänster. Närheten till servicen minskar risken för stillestånd eftersom företagen snabbt får hjälp om det händer något oväntat.
IPOS stöttar under etableringsfasen, exempelvis kan vi hjälpa till med bygglov, tekniska lösningar och miljöprövningar.
– Våra hyresgäster upplever flera mervärden med att etablera sina verksamheter här. En av våra utmaningar är dock att företagen inte så ofta känner till alla fördelar innan etableringen, vi måste därför vara lyhörda och kommunicera vilka mervärden som finns med att etablera sig hos oss, säger Mårten Söderlund, affärsutvecklare på IPOS.
Han räknar upp fördelar som förstklassig logistik och infrastruktur för bland annat el, naturgas, ånga, fjärrvärme, kylvatten och tryckluft. På senare tid har också den egna hamnens fördelar dragit till sig stor uppmärksamhet.

Unikt energierbjudande
IPOS levererar återvunnen energi som fjärrvärme till Helsingborgs stad och täcker omkring en tredjedel av det totala behovet i staden.
– Vårt energierbjudande är heltäckande och unikt, kommenterar Adam Jomaa, energichef på IPOS. Energikrävande industriverksamheter kan uppfylla sina miljömål enbart genom att etablera sig här. Dessutom sänker vi deras energikostnader och energi är ofta den största kostnaden de har. Vi har lyckats skapa en god samverkan som gynnar alla som etablerar sig här. Vi ser också att samverkan smittar av sig och att flera av hyresgästerna samarbetar med varandra i olika projekt.

Tillväxt för hela Helsingborg
IPOS omfattar cirka en miljon kvadratmeter industrimark, där det i dagsläget finns ett 100-tal byggnader. Det finns gott om mark tillgängligt liksom även lokaler och lager - och det är flera nyetableringar på gång i industriparken.
– Vi skapar gemensam tillväxt för alla som verkar här och i förlängningen för hela Helsingborg. Dels skapar vi förutsättningar för industrin att utvecklas och dels skapar vi nya arbetstillfällen genom att vi främjar nyetableringar i parken. Ju fler vi är, desto större blir möjligheterna att samverka och skapa konkurrenskraft, konstaterar Jan Bech-Sörensen.


Nordvästra Skåne SNL 2013-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-2

Huvudtema: Nordvästra Skåne
Attraktiv Familj ska växa och utvecklas hållbart

Skåne Nordväst är en attraktiv del av den dynamiska Öresundsregionen. Här finns goda förutsättningar och stora möjligheter. Det bor nästan 330 000 människor och över 30 000 företag är verksamma i området.

Back to top