Helsingsborgsföretag odlar 150 ton konsumtionsål om året

Scandinavian Silver Eel är ett företag som odlar ål i Helsingborg.
En viktig del i verksamheten är att sätta ut ålyngel i naturen och i genomsnitt sätter företaget ut cirka 70 procent av glasålsimporten.

Scandinavian Silver Eel startade ålodling ursprungligen som ett spillvärmeprojekt där man ville utnyttja överskottsvärme från svavelsyraproduktionen på Boliden Kemi AB.
Efter ett pilotprojekt 1982-1985 startade den kommersiella odlingen 1986 med genomflöde, 25-gradigt bräckt vatten från Öresund.
Idag odlar Scandinavian Silver Eel 150 ton konsumtionsål om året. Cirka 90 procent går på export till Holland, där man av tradition använder en liten ål (hanål, cirka 150 gram/st) till rökning och filetering.

Glasål från England
– Vi tar in glasål från England som väger ungefär 0,3 gram och är cirka 70 millimeter långa. De går direkt in till en karantän för att vi ska se att de inte bär på någon sjukdom. Om de är okey så sätter vi ut ungefär 70 procent av vad vi tar in i sjöar och även i havet. De resterande 30 procenten används som konsumtionsål, berättar Richard Fordham på Scandinavian Silver Eel.
Ålen bestämmer själv sitt kön beroende på om det är för mycket eller för lite ål i samma miljö. Om det är glest med ål så blir det honål och om det är tätt med ål i en ålodling blir det hannar.
– Just nu är ålen rödlistad, men vi räddar inte ålen om vi slutar äta ål. Ålens biologi är mycket mer komplicerad. Det finns ål från Nordafrika till norra Norge. Glasålen vi tar från England är från floden Severn. Om vi skulle lämna ålen i naturen så skulle nästan alla dö eftersom det finns många vandringshinder, men om vi fångar dem och tar dem till vår karantän så överlever 95 procent. Vi sätter ut 70 procent och det innebär att vi har förbättrat situationen för ålen, inte förvärrat den, säger Richard Fordham.

Mångårigt engagemang
Scandinavian Silver Eel har varit engagerad i ålutsättningar sedan 1984 och levererat totalt cirka 23 miljoner yngel. Pengar för utsättning kommer från staten, vattenkraftbolag, fiskevårdsområdes-föreningar, privatpersoner och från ålfiskare själva.
Företaget har levererat yngel för utsättning till Finland, Tyskland, Polen och Ungern.
Ålutsättningar är en viktig del i den svenska nationella ålutsättningsplanen som blev godkänd av EU 2009.


Nordvästra Skåne SNL 2013-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-2

Huvudtema: Nordvästra Skåne
Attraktiv Familj ska växa och utvecklas hållbart

Skåne Nordväst är en attraktiv del av den dynamiska Öresundsregionen. Här finns goda förutsättningar och stora möjligheter. Det bor nästan 330 000 människor och över 30 000 företag är verksamma i området.

Back to top