Här utbildas morgondagens flygtekniker

Flygteknikcenter Ljungbyhed erbjuder utbildning för blivande underhållspersonal enligt kategorierna A1, B1.1 och B1.2. Dessa kategorier benämns även ofta för flygmekaniker respektive flygtekniker för jet- och kolvmotordrivna flygplan.
Idag har skolan 60 elever på gymnasieskolan och 40 på yrkeshögskolan.

Redan under mitten av 1980-talet diskuterades möjligheten att starta en flygteknisk utbildning i Ljungbyhed, men utbildningen startades först 1999.
– Utbildningen startades i och med att flygflottiljen lades ner. Kommunen hade länge velat starta en utbildning för flygtekniker, men i och med att militären fanns på plats så fanns det inte utrymme, berättar Mikael Johansson, rektor på Flygteknikcenter.
Den utbildning som då startade var för flygmekaniker kategori A. I slutet av 2006 togs ett beslut att söka ett eget EASA Part-147 tillstånd, vilket var en förutsättning för att utbilda flygtekniker B1.1 (jet) och B1.2 (kolvmotorflygplan). Allt för att kunna tillgodose branschens behov och önskemål av personal.

Godkänd enligt EASA
Från och med juni 2009 är Flygteknikcenter en godkänd skola enligt EASA Part-147. Det betyder att utbildningen bedrivs enligt ett gemensamt europeiskt regelverk och garanterar en hög standard på utbildningen.
Flygteknikcenter utbildar tekniker för både jet- och kolvmotordrivna flygplan. Man har även möjlighet att examinera de elever som väljer att läsa i egen regi och har startat yrkeshögskola från och med höstterminen 2011.
– Vi har även olika former av uppdragsutbildningar, vilket innebär att vi säljer delar av en utbildning eller en hel utbildning till företag och Försvarsmakten, berättar Mikael Johansson.
Längden på utbildningarna varierar beroende på vilken kategori man väljer. Utbildningen till flygmekaniker är 800 timmar och till flygtekniker (jet), som är den vanligaste kategorin, är 2 400 timmar. Det innebär en gymnasieutbildning i tre år följt av yrkeshögskola.

Arbetsmarknad
Globalt är arbetsmarknaden god för utexaminerade flygtekniker, men i Sverige är marknaden just nu avvaktande.
Mikael Johansson:
– Det finns flygbolag i Sverige som går väldigt bra och de som inte går så bra. De bolag som det går bra för är ändå avvaktande när det gäller anställningar eftersom de vill se vilket håll konjunkturen går. De elever som går ut från skolan är mycket intresserade av att jobba utomlands och idag är det många som jobbar i till exempel Tyskland, Schweiz och England.
Sökande till Flygteknikcenter är i huvudsak killar, men Mikael Johansson ser gärna att fler tjejer söker till skolan.
– Vi har goda erfarenheter av de tjejer som har kommit till oss. De har gjort ett bra jobb.

En lång tradition
Vad är det som gör Ljungbyhed så speciellt när det gäller flyg?
– Flyget har en lång tradition och har länge haft ett starkt fäste i Ljungbyhed. Vår flygtekniska utbildning, Lunds universitet (TFHS), som utbildar trafikflygare, och SAAB AB bildar tillsammans ett starkt kluster. Dessutom är flygplatsens bansystem unikt och väldigt lämpligt för att utbilda piloter eftersom det är parallella banor, vilket innebär att man kan starta och landa samtidigt. Boendet och idyllen i Klippan är också väldigt lämpligt för utbildningar. Här finns en stor möjlighet till aktiv fritid med idrottshallar, golfbana och tennisbanor och lagom avstånd till Helsingborg, säger Mikael Johansson.


Nordvästra Skåne SNL 2013-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-2

Huvudtema: Nordvästra Skåne
Attraktiv Familj ska växa och utvecklas hållbart

Skåne Nordväst är en attraktiv del av den dynamiska Öresundsregionen. Här finns goda förutsättningar och stora möjligheter. Det bor nästan 330 000 människor och över 30 000 företag är verksamma i området.

Back to top