Ett 30-årsjubilerande elföretag i Annelöv

ELBE Automatic AB i Annelöv är ett avancerat kunskapsföretag inom elinstallation och industriell automation. Familjeföretaget startades av makarna Bertil och Ulla Erlandsson 1983 och drivs idag av andra generationen genom sonen Håkan Erlandsson.

Efter att ha jobbat inom elbranschen som anställd i 20 år startade Bertil Erlandsson egen verksamhet hemma i garaget 1983. Efter två år blev han trångbodd och sökte bygglov hos kommunen för att bygga ett dubbelt så stort garage. Han fick nej och sökte då en ny lokal för sin verksamhet. Sedan dess har företaget haft en stabilt växande utveckling. Under de första 20 åren ökades personalstyrkan med i snitt en man per år och idag sysselsätter ELBE 23 anställda.
ELBE Automatic tillverkar elektriska styrsystem för styrning av både små och enkla maskiner, men också stora avancerade processer. Exempel på arbetsområden som företaget har stor erfarenhet av är food-tech, processindustrin, energi, vattenrening, värmepumpar, silosanläggningar samt lyft- och transportteknik.

Återkommande kunder
– Våra kunder är industrier som har behov av automationsutrustningar och de flesta är återkommande. Vi satsar hårt på långsiktiga relationer med kunderna, säger Bertil Erlandsson.
ELBE erbjuder ett brett utbud av funktioner, tjänster, tillverkning och montering av färdiga lösningar. Företaget tillverkar system från grunden till färdig produkt samt kundanpassade lösningar med hänsyn tagen till säkerhet, miljö, handhavande, normer och föreskrifter samt ekonomi.
Kunderna finns lokalt i nordvästra Skåne. Att företaget ligger ganska avlägset ute på landsbygden är inga problem för ägarna.
– Jag brukar få frågan hur vi kunde bosätta oss här i Annelöv och då brukar jag säga att vi har fem städer inom en halvtimmes avstånd, säger Bertil.

Satsar på lantbrukssidan
Nu satsar ELBE Automatic hårt på lantbrukssidan och erbjuder både nyproduktion, modernisering och uppgradering av äldre torkar och anläggningar till spannmålsodlare.
– Vi har gått ut med ett prospekt till lantbrukare för att hitta ytterligare kunder. Jag kommer själv från lantbruket och har ett stort intresse av dessa produkter, säger Bertil.
Vid årsskiftet tog Bertils son, Håkan, över rodret till företaget.
– Jag hoppas att han kommer att driva företaget vidare i samma anda och med samma målsättning som jag, säger Bertil.
Målsättningen för ELBE Automatic är att alltid ligga i frontlinjen och vara en aktiv partner för ett positivt samarbete och moderna lösningar.


Nordvästra Skåne SNL 2013-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-2

Huvudtema: Nordvästra Skåne
Attraktiv Familj ska växa och utvecklas hållbart

Skåne Nordväst är en attraktiv del av den dynamiska Öresundsregionen. Här finns goda förutsättningar och stora möjligheter. Det bor nästan 330 000 människor och över 30 000 företag är verksamma i området.

Back to top