Almi Företagspartner kan göra skillnad för företagare

Visionen för Almi Företagspartner AB är att aktivt bidra till att företag ska bli lönsamma och framgångsrika på sina respektive marknader.
– Vi kan göra skillnad för företagare med vår rådgivning och finansiering och vänder oss till både nystartade och etablerade företag i alla branscher, säger Per-Henrik Bondeson, finansierings- och affärsrådgivare på Almi Företagspartners kontor i Helsingborg.

Almi bildades 1994 efter ett riksdagsbeslut om en ny organisation för att främja utvecklingen av små och medelstora företag enligt SME-definitionen. Almi har idag totalt cirka 500 medarbetare på 16 regionala bolag i Sverige. På Almi Företagspartner i Skåne arbetar cirka 30 anställda på kontoren i Malmö, Helsingborg och Kristianstad.
Almis primära verksamhetsområde erbjuder riskvillig finansiering till nystart, etablerade företag, företagsförvärv, internationalisering med mera samt särskilt anpassade finansieringsformer för innovatörer.
– Ett av affärsområdena är Innovation och i Skåne arbetar fem personer med uppfinningar och innovationer. De kan hjälpa till med förhandsgranskningar, patentsökning och innovationsfinansiering till både enskilda näringsidkare och etablerade bolag som har kommit på något nytt och nyttigt, säger Per-Henrik Bondeson.

Ett komplement till bankerna
Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med rådgivning.
– Vi är ett komplement till bankerna och samarbetar med alla banker. Bankerna fattar sina lånebeslut och vi fattar våra, men det ska vara på affärsmässiga grunder. Det ska alltså finnas en god utvecklingspotential för företaget. Det behöver inte vara stort, men man ska kunna leva på verksamheten, säger Per-Henrik Bondeson och fortsätter:
– När det gäller finansiering så kan Almis lån i kombination med ägarkapital och banklån göra så att en affär går att genomföra och att man kan starta ett företag eller utveckla en befintlig verksamhet.

IFS Rådgivning
IFS Rådgivning är en del av Almi Företagspartner och vänder sig till entreprenörer med utländsk bakgrund som är på väg att starta eller redan driver ett företag. Det som gör IFS Rådgivning unikt är att rådgivarna representerar mångfalden i samhället och motverkar därmed de svårigheter som invandrare kan ha gällande språk, lagar och regler i det svenska samhället.
– På Almi i Skåne jobbar fem personer inom IFS Rådgivning och de pratar totalt cirka tio språk. De kan hjälpa nysvenskar med allt ifrån att förstå svensk affärskultur till budgetrådgivning, berättar Per-Henrik Bondeson.
Inom Almi Företagspartner har man utvecklat ett mentorprogram där blivande eller etablerade företagare kan få en mentor med lång erfarenhet från näringslivet.
– Vi sammanför nya företagare med en erfaren mentor och de deltar gemensamt i programmet under ett år för att utveckla verksamheten för företagaren.

Gått samman med Innovationsbron
Den 1 januari i år gick Almi och Innovationsbron samman, vilket innebär att kunderna kan vända sig till en och samma aktör som tillhandahåller rådgivning, lån och riskkapital genom hela kedjan från idéfas till expansionsfas.
Almi och Innovationsbron har samma uppdrag – att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv.
– Nordvästra Skåne är en starkt expansiv region med en ljus framtid och ett sjudande näringsliv. Naturligtvis är den här regionen också påverkad av den allmänna lågkonjunkturen som alla andra, men i grunden är det ett väldigt bra företagsklimat här, säger Per-Henrik Bondeson avslutningsvis.


Nordvästra Skåne SNL 2013-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-2

Huvudtema: Nordvästra Skåne
Attraktiv Familj ska växa och utvecklas hållbart

Skåne Nordväst är en attraktiv del av den dynamiska Öresundsregionen. Här finns goda förutsättningar och stora möjligheter. Det bor nästan 330 000 människor och över 30 000 företag är verksamma i området.

Back to top