Näringsliv 2013-2

Nordvästra Skåne SNL 2013-2 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Nordvästra Skåne
Attraktiv Familj ska växa och utvecklas hållbart

Skåne Nordväst är en attraktiv del av den dynamiska Öresundsregionen. Här finns goda förutsättningar och stora möjligheter. Det bor nästan 330 000 människor och över 30 000 företag är verksamma i området.

Artiklar i detta nummer
Back to top