Franchising – en fördelaktig och lönsam affärsmetod

Konsultföretaget Franchise Group AB erbjuder kvalificerad rådgivning och tjänster till blivande och befintliga franchiseföretag.
– Med franchising får man det bästa av två världar. Dels alla fördelar det innebär att vara en kedja och dels kan man behålla den lokala närvaron och det lokala entreprenörskapet, säger Kristina Låftman, VD på Franchise Group AB.

Franchise Group bildades 2005 av Kristina Låftman och Anders Trygg. Företaget har i dag kontor i Stockholm och Göteborg och sysselsätter 15 konsulter.
– När Anders och jag gick ihop var vår vision att tillhandahålla en mängd olika tjänster så att vi skulle kunna hjälpa franchisekedjorna hela vägen. Både med den strategiska biten, men också med alla de utmaningar som man ställs inför när man ska starta sin franchising och börja rekrytera sina första franchisetagare och utbilda dem, säger Kristina Låftman.
Franchising har sedan sitt intåg i Sverige på 70-talet blivit mer och mer populärt och omfattar idag cirka 600-700 varumärken. Såväl i Sverige som internationellt har denna affärsmetod visat sig mycket fördelaktig och lönsam.
Handelns Utredningsinstitut konstaterade nyligen att 80 procent av landets franchiseföretag planerar att starta fler franchiseenheter. Antalet franchiseföretag växer också stadigt år efter år, något som Franchise Group också märker på antalet nya företag som kontaktar dem.

Det ledande konsultföretaget
Franchise Group är idag det ledande konsultföretaget inom franchising i Sverige. För kunderna fungerar Franchise Group som en ”one-stop-shop”-franchisebyrå, som hjälper dem att växa och öka sin lönsamhet genom att utveckla, etablera och effektivisera franchisekedjor.
Franchise Group kan ge stöd och hjälp i alla delar av franchiseprocessen, allt från utformning av franchisestrategi, avtal, handböcker och utbildningsprogram till rekrytering av franchisetagare, finna affärslägen, coachning av chefer, styrelsearbete och bolagsförsäljning.

Alla branscher
Franchising finns inom alla branscher, men främst inom detaljhandeln.
– Nästan 40 procent av all franchising i Sverige är inom detaljhandel, cirka 8 procent är restauranger och resten är tjänster och service. Där det ökar mest är inom tjänster och service, till exempel mäklarbyråer. Nästan hela den branschen är franchisekedjor idag. Träning, viktminskning och skönhet är en annan bransch som ökar starkt, berättar Kristina Låftman.
De flesta som anlitar Franchise Group är företag som bedriver en befintlig verksamhet och har en eller några butiker eller restauranger.
– När kunden kommer till oss bedömer vi först om konceptet lämpar sig för franchising. När vi ser att det gör det tar vi fram den affärsmodell man behöver för att kunna ha den här samarbetsformen, säger Kristina Låftman.

Franchise Academy och Franchise Finder
Franchise Academy, som är en del av Franchise Group, erbjuder en rad kvalificerade utbildningar till personer som är intresserade av franchising eller redan är verksamma. Utbildningarna ger möjligheter till ökad kunskap och personlig utveckling, vilket är en förutsättning för att vara med och driva en framgångsrik och lönsam franchiseverksamhet.
Till Franchise Finder vänder sig personer som är intresserade av att bli franchisetagare. Webbplatsen ger en bra överblick över de företag i Sverige som söker franchisetagare. Utöver funktionen att koppla ihop företag med framtida franchisetagare finns här diverse tips och råd kring franchising.
Webbplatsen är unik tack vare det antal företag som deltar och sitt höga kvalitativa besökarantal.
– Vi tror att vi kan etablera Franchise Finder även till andra länder, främst till Danmark, Norge och Finland, och att den kan bli ett nav för oss i en fortsatt expansion, säger Kristina Låftman.
Konsulterna som jobbar på Franchise Group har stor erfarenhet från olika kedjor och branscher och tillsammans har de skapat ett nätverk som är ovärderligt inom franchising.
– Vi jobbar i den dagliga driften med våra kunder och hjälper dem att hantera problem som kan komma upp. Vi är väldigt pragmatiska och vill verkligen få det att fungera för våra kunder så att de blir framgångsrika, säger Kristina Låftman avslutningsvis.


Utbildning SNL 2013-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-1

Huvudtema: Utbildning
Nya tider – nya utmaningar

Det verkar som vi i Sverige nu börjar på ett nytt kapitel med nya riktlinjer inom utbildningssystemet där även nya utbildningsformer börjar växa fram. Vi ser en trend där allt fler utbildningsanordnare och lärosäten vill integrera en högre grad av individuellt utformade program och kurser ...

Back to top