Nordic Auto El är en komplett partner för alla som behöver hjälp med fordonselektronik

Nordic Auto El är det nya namnet på Frogne Montage, Nordens största taxameterverkstad. Namnbytet illustrerar företagets ambition att bredda verksamheten mot nya affärsområden, samtidigt speglar namnet Nordic Auto El den breda kompetens som finns inom bolaget. I princip allt inom fordonselektronik hamnar inom företagets kompetensområde. Idag har Nordic Auto El verkstäder i Stockholm, Södertälje och Göteborg. Precis som det nya namnet antyder finns det planer på att öppna kontor i övriga nordiska länder.

Taxameterförsäljning och service är fortfarande det största affärsområdet för Nordic Auto El, men företaget kan erbjuda felsökning, reparation och installation inom det mesta som har med fordonselektronik att göra.
– Vi servar ungefär 6000 bilar årligen och merparten är taxifordon. Genom namnbytet vill vi illustrera vår ambition att ta emot privatpersoner, företag och organisationer som har behov av våra tjänster – oavsett om det gäller montering av alkolås eller ISA-system. Tjänstebilar och poolbilar måste vara utrustade med elektroniska körjournaler som mäter hur ofta och hur länge man kört, det kan vi också hjälpa till med, förklarar Per Almér VD Nordic Auto El.

Arbetar med alla typer av vägburna fordon
Dagens bilar bygger på mycket avancerade tekniska och elektroniska system. En felsökning kan därför visa sig vara en komplex process som kräver specialistkompetens. Alla verkstäder har inte den här typen av kompetens in-house, utan måste anlita någon extern samarbetspartner som kan leverera tjänsten. Nordic Auto El har all kompetens som krävs för att diagnostisera moderna fordon, inte enbart personbilar utan även bussar och specialfordon som exempelvis sopbilar.
– Vi har exempelvis monterat in ett alkolås i en Ferrari 458. Vi arbetar med alla typer av vägburna fordon och bygger vidare på vår kompetens hela tiden. Vi vänder oss även till serviceverkstäder och biltillverkare som är i behov av våra specialtjänster, säger Per Almér.
Alla taxibilar måste ha en taxameter som servats och kontrolletats av en auktoriserad verkstad en gång om året. Nordic Auto El håller koll på kundernas enheter och kan snabbt ge besked om servicehistorik, reservdelsbyten och liknande. Alla kunder får automatiskt en kallelse när det är dags att kontrollera taxametern, liknande system kan med fördel införas även för andra typer av serviceärenden. Här finns en stor tillväxtpotential.

Siktet inställt på Norden
Under 2013 kommer Nordic Auto El att etablera en serviceverkstad i Oslo. Nästa steg blir med stor säkerhet mot någon av Danmarks större städer.
– I Sverige ser vi en stor potential i Malmö med omnejd. Det finns ett stort behov av våra servicetjänster, inte minst när det gäller service av taxametrar, i hela södra Sverige. Vi har för avsikt att växa, vi har kapacitet och kompetens för det.
Nordic Auto El ägs av danska Finn Frogne A/S, som sedan tidigt 1970-tal utvecklat trafikoptimeringssystem. Moderbolaget har en stark närvaro över hela Norden vilket man hoppas på att kunna etablera även för Nordic Auto El.
– Vi satsar på att marknadsföra oss på ett helt nytt sätt, vi lyfter fram vår breda kompetens och visar att vi kan bli en värdefull samarbetspartner för alla som behöver hjälp med bilelektronik. Vi har specialiserat oss på avancerad teknik och elektronik, det är ingen nyhet, men det som är nytt är att vi tydliggör och vässar erbjudandet nu – med siktet inställt på Norden, understryker Per Almér.


Utbildning SNL 2013-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-1

Huvudtema: Utbildning
Nya tider – nya utmaningar

Det verkar som vi i Sverige nu börjar på ett nytt kapitel med nya riktlinjer inom utbildningssystemet där även nya utbildningsformer börjar växa fram. Vi ser en trend där allt fler utbildningsanordnare och lärosäten vill integrera en högre grad av individuellt utformade program och kurser ...

Back to top