Pionjären inom postorder för lant- och skogsbruk kompletterar med nya målgrupper

Nima Maskinteknik AB etablerades som ett renodlat postorderföretag med inriktning på lant- och skogsbruk. Under de senaste 50 åren har företaget utvecklats i takt med marknaden och täcker idag allt från lant- och skogsbruk till jakt, åkeri och entreprenadverksamhet.

Nima Maskinteknik grundades för ca 50 år sedan av Nils Malmsten, därav namnet Nima. Malmsten etablerade verksamheten i Småland, ganska snart flyttade man till Laxå och till sist, under 1980-talet, flyttades hela verksamheten till Örebro. Idag täcker Nima Maskinteknik betydligt mer än lant- och skogsbruk, med produkter inom i princip allt från jakt till entreprenadverksamhet. Lastbilstillbehör, lantbruksmaskiner, skogs- och entreprenadmaskiner, förbrukningsvaror, förvaring, handverktyg – allt finns samlat hos en och samma återförsäljare.

Nya målgrupper
Tack vare den ursprungliga inriktningen på lant- och skogsbruk har Nima Maskinteknik lyckats bredda verksamheten mot nya områden där man förlitar sig på samma teknik och liknande maskiner.
– Lantbrukare är fortfarande en stor målgrupp, men vi har mycket annat också. Mekaniska verkstäder, olika typer av serviceverksamheter, entreprenadfirmor och åkerier är exempel på nya målgrupper som kompletterar de ursprungliga. I Sverige har det vuxit fram en ny trend som bygger på intresse för natur och närproducerat, nämligen gårdsbutiker och gårdsslakterier. Vi har det mesta som behövs för att bedriva den här typen av verksamheter, förklarar Benny Andersson, VD på Nima Maskinteknik.
Det finns fortfarande planer på att bredda verksamheten mot fler segment. Jakt är ett växande område liksom elmaterial, belysning och kablage som kan tillämpas i väldigt många olika verksamheter.

Selektiv marknadsföring
Nima är starkt nischade mot företagskunder, men har en liten del privatkunder också. Katalogen utkommer två gånger per år i upplagor om över 200 000 exemplar som distribueras selektivt bland företagets målgrupper. Massutskick till allmänheten är inte aktuellt.
– Vi har en mycket nischad marknadsföring där vi annonserar i olika facktidningar som riktar sig till våra målgrupper. Vi ser en stark utvecklingspotential inom vissa områden, exempelvis jakt och gårdsbutiker. Här vill vi profilera oss lite extra, och annonserar därför i några av de största tidskrifterna med inriktning mot jakt, säger Benny Andersson.

Korta leveranstider
Nima Maskinteknik förlitar sig framförallt på ledande svenska och europeiska tillverkare och kan därmed hålla korta leveranstider. Det som inte finns på centrallagret i Örebro skickas direkt från huvudleverantörer ute i Europa och finns oftast hos kund inom några dagar.
Verksamheten utvecklas hela tiden och Nima Maskinteknik har även fått utmärkelser för sin starka tillväxt under årens lopp. Idag sysselsätter företaget drygt 20 personer och har en omsättning som överstiger 100 miljoner kronor.


Utbildning SNL 2013-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-1

Huvudtema: Utbildning
Nya tider – nya utmaningar

Det verkar som vi i Sverige nu börjar på ett nytt kapitel med nya riktlinjer inom utbildningssystemet där även nya utbildningsformer börjar växa fram. Vi ser en trend där allt fler utbildningsanordnare och lärosäten vill integrera en högre grad av individuellt utformade program och kurser ...

Back to top