CGI Örebro ser stora möjligheter under ny ägare

Logica har blivit en del av entreprenörsinriktade och expansiva CGI. Tillsammans bildar företagen världens femte största oberoende IT- och managementkonsultbolag med 72.000 medarbetare i 40 länder, varav 5.000 är verksamma i Sverige. Sedan den 14 januari i år går samtliga Logica-kontor i Sverige under namnet CGI. I Örebro finns sedan tidigare en stark kompetens inom såväl leverans av infrastrukturrelaterade tjänster som tjänster kring projektledning, systemutveckling, integration och systemförvaltning. Erbjudandet förstärks nu bl a tack vare tillgång till CGIs tjänsteportfölj. Det blir framförallt ett markant ökat fokus på den lokala och regionala marknaden med en närmare dialog och tätare samarbeten med såväl kunder som partners.

Sedan Logica blev CGI råder förbättrade möjligheter till delägarskap och därigenom också en ökad delaktighet genom hela företaget. Anställda likväl som kunder och partners känner en påtaglig positivism där möjligheterna att vara med och påverka på lokal nivå blivit mycket tydligare.
– Några av de fördelar som vi kan se direkt i samband med att vi blivit en del av CGI är den kompletterande tjänsteportföljen samt en betydligt större marknad som nu även täcker USA och Kanada. Vi kan nu erbjuda ett större urval av egenutvecklade lösningar för olika branscher och behov. CGI har en kultur som bygger på entreprenörskap vilket ger våra konsulter den flexibilitet de behöver för att tänka innovativt och anpassa lösningen till våra kunders behov, berättar Joakim Henriksson, konsultchef i Örebro.

Vill öka andelen partneranknutna projekt
CGI är ett starkt, ekonomiskt stabilt och växande företag med över 35 års erfarenhet inom IT, olika branscher och specifika områden som både kunder och medarbetare kan utvecklas inom. CGI Örebro har en mycket lång och framgångsrik historia inom såväl leverans av infrastrukturrelaterade tjänster som tjänster kring projektledning, systemutveckling, integration och systemförvaltning.
– Mer specifikt kan man nämna att vi på CGI i Örebro utvecklar och förvaltar centrala e-tjänster till ett flertal kunder inom offentliga sektorn. Vi ser att denna marknad nu mognar och växer i allt högre grad och vi stärker därför vårt lokala team med fler medarbetare inom området, förklarar Stefan Pettersson, som liksom Joakim Henriksson är konsultchef.
Örebrokontoret är också framträdande inom infrastrukturområdet med god erfarenhet och kompetens inom såväl större plattformsprojekt som mindre implementationer och även på-platsen drift.
– Vi har redan idag ett mycket bra samarbete med strategiska partners som exempelvis Microsoft och IBM inom dessa områden, men vi hoppas kunna öka andelen partneranknutna projekt och affärer genom att jobba tightare tillsammans, fortsätter Pettersson.
 
Ökad närhet mellan CGI, kunder och partners
Som en del i den verksamhetsutveckling som pågår i samband med att Logica nu blivit CGI är all kompetens och tillhörande tjänster inom områdena infrastruktur, systemutveckling, integration, mobilitet och systemförvaltning är nu integrerade i ett och samma affärsområde.
– Vi är övertygade om att utveckling, förvaltning och drift mer och mer går ihop som områden och att det därigenom finns betydande synergieffekter av att samordna kompetenser inom dessa områden. Vi kommer att arbeta ännu närmare våra lokala och regionala kunder och utveckla vår affär och våra erbjudanden tillsammans med dem. Vi kommer även att bygga vidare på redan etablerade partnerskap och framgångsrika relationer med lokala underleverantörer i regionen, understryker konsultchef Erik Kristianssen.
Det blir en ökad närhet mellan CGI, kunder och partners. Företaget får en unik möjlighet att dela med sig av mer intressanta erbjudanden och en ännu bättre tillgång till kompetens både lokalt och från andra delar av världen när så behövs.
 
Rekryterar under 2013
I samband med namnbytet lanserades en varumärkeskampanj för att skapa medvetenhet om det nya varumärket och de tjänster som CGI erbjuder. I dagsläget verkar ett 60-tal konsulter i Örebro, och man söker rekrytera 8–10 nya medarbetare under början av 2013.
– På CGI Örebro har vi redan idag ett antal konsulter som har lång erfarenhet av att ta fram lösningar tillsammans med våra kunder inom energibranschen. Baserat på denna bas, och på de behov som vi kontinuerligt ser stadigt förändras hos våra kunder inom denna sektor, ser vi just energibranschen som ett prioriterat affärsområde för oss under både 2013 och för flera år framöver, säger Joakim Henriksson.
Ett annat tillväxtområde är mobila lösningar där efterfrågan ständigt växer. Här kommer CGI Örebro att både rekrytera och kompetensutveckla medarbetare för att både knyta nya kundrelationer och skapa nya lösningar för befintliga kunder.


Utbildning SNL 2013-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-1

Huvudtema: Utbildning
Nya tider – nya utmaningar

Det verkar som vi i Sverige nu börjar på ett nytt kapitel med nya riktlinjer inom utbildningssystemet där även nya utbildningsformer börjar växa fram. Vi ser en trend där allt fler utbildningsanordnare och lärosäten vill integrera en högre grad av individuellt utformade program och kurser ...

Back to top