Nya tider – nya utmaningar

Det verkar som vi i Sverige nu börjar på ett nytt kapitel med nya riktlinjer inom utbildningssystemet där även nya utbildningsformer börjar växa fram. Vi ser en trend där allt fler utbildningsanordnare och lärosäten vill integrera en högre grad av individuellt utformade program och kurser. Det individanpassade lärandet är här för att stanna.

Regeringen har tagit tag i den bekymmersamma frågan om kontinuerligt sjunkande studieresultat och genomfört ett antal reformer som på sikt ska medföra att resultaten förbättras. Gymnasiereformen är en del av det, liksom det omfattande arbetet som pågår på universitet och högskolor landet över.
Det intensiva förbättringsarbetet inom utbilningsområdet fortsätter över hela Sverige. Alla kommuner bedriver någon form av förbättringsarbete som exempelvis Lärarlyftet. Allt fler kommuner satsar också på forskningsförankring i skolan genom antagning av licentiander.
Det individanpassade lärandet får en kickstart i Göteborgsregionen nu när Vuxenutbildningen utvecklar en ny infrastruktur för lärande och introducerar ett nytänkande synsätt gällande kompetensutvecklingsfrågor. Till hösten lanseras en helt ny modell för ett mer individanpassat lärande där gränser mellan olika utbildningsanordnare och nivåer suddas ut. Pilotprojektet kan komma att bli en viktig indikator för andra kommuner i Sverige.
Det finns fler lokala och regionala exempel. Gemensamt för samtliga är att man tar ett nytt grepp och vågar ta tag i de nya utmaningar som en ny tid innebär. Detta är början på en lång resa, med gemensamma krafter kan vi lyckas. I framtidens akademi ingår näringslivet som en naturlig partner som är med och utformar framtidens utbildningar. Samtidigt är framtidens utbildningar individanpassade för att ta vara på allas kompetens i ett Sverige som inom några år kommer att stå inför arbetskraftsbrist.

Maria Lind
Redaktör

Utbildning SNL 2013-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-1

Huvudtema: Utbildning
Nya tider – nya utmaningar

Det verkar som vi i Sverige nu börjar på ett nytt kapitel med nya riktlinjer inom utbildningssystemet där även nya utbildningsformer börjar växa fram. Vi ser en trend där allt fler utbildningsanordnare och lärosäten vill integrera en högre grad av individuellt utformade program och kurser ...

Back to top